Skip to main content Skip to main navigation
Januari 2018

Nyhetsbrev

Livslängden ökar och pensionsåldern höjs, hur ska pengarna räcka och hur ska kompetensplaneringen gå till för att alla ska komma till sin rätt? Våra experter reder ut vad som är viktigt att tänka på. Vi berättar även om en nyhet inom Söderberg & Partners, vår investering i ett verktyg för bättre medarbetarsamtal, digitalt och GDPR-säkrat. Du kan också läsa om de nya finanslagarna och vikten av att ha en VD- och styrelseförsäkring. Mycket nöje!

Pension

Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

Söderberg & Partners har förvärvat en del i företaget Heartpace som har ett av marknadens ledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Systemet lever dessutom upp till de nya kraven som GDPR medför och leder till ökat engagemang hos medarbetarna. 

Läs hela artikeln

Senaste från bloggen

Hållbara fondförsäkringar 2017

Ny rapport om hållbara fondförsäkringar

Den fjärde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. I den senaste analysen har vi bland annat tittat extra på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. 

Läs rapporten här
Löner

Du vet väl att Söderberg & Partners kan förenkla din lönehantering?

Är du arbetsgivare vet du att årsskiftet innebär hög arbetsbelastning med allt som måste bokföras och rapporteras. Söderberg & Partners affärsområde Payroll kan underlätta för dig. 

Payroll är ett webbaserat lönesystem som innehåller alla funktioner som kännetecknas av en kostnadseffektiv och användarvänlig lönehantering med möjlighet att kunna anpassa systemet efter det individuella företagets behov. Det erbjuder även ett system som stödjer verksamhetens behov med enkel, snabb och korrekt lönehantering. Genom oss får du en lönepartner med kompetent support och fokus på verksamhetsbehov som är väl insatt i nya och kommande regleringar, så som GDPR.

Vill du se hur Payroll fungerar? 
Har du funderat på att outsourca lönehanteringen men inte hunnit sätta dig in i hur det fungerar eller vad det innebär för din verksamhet?

Företagsförsäkring

Århundradets finansrättegång – en kostsam process

Den 14 december föll domen i den utdragna rättsprocessen kring HQ Bank. Den tidigare bankledningen krävdes på över 3 miljarder kronor i skadestånd. Processer som rör styrelseansvar tar ofta lång tid och riskerar därför att bli mycket kostsamma. En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan omfatta kostnaderna för försvar från första kronan fram till dess att domen faller.

Läs hela artikeln
Januari 2018

Söderberg & Partners Strategirapport

I Söderberg & Partners strategirapport får du bland annat en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer. 

 

Kapital & Förmögenhet

De nya finanslagarna - ett ökat skydd för dig som kund

Från och med den 3:e januari 2018 genomfördes ett nytt regelverk för företag i den finansiella sektorn inom hela EU. Regelverken är omfattande och har tagit många år att ta fram. Syftet med förändringarna i reglerna är bland annat att stärka kundskyddet och öka transparensen. 

Läs hela artikeln

Pressreleaser

Löner

Du vet väl att Söderberg & Partners kan förenkla din lönehantering?

Är du arbetsgivare vet du att årsskiftet innebär hög arbetsbelastning med allt som måste bokföras och rapporteras. Söderberg & Partners affärsområde Payroll kan underlätta för dig. 

Payroll är ett webbaserat lönesystem som innehåller alla funktioner som kännetecknas av en kostnadseffektiv och användarvänlig lönehantering med möjlighet att kunna anpassa systemet efter det individuella företagets behov. Det erbjuder även ett system som stödjer verksamhetens behov med enkel, snabb och korrekt lönehantering. Genom oss får du en lönepartner med kompetent support och fokus på verksamhetsbehov som är väl insatt i nya och kommande regleringar, så som GDPR.

Vill du se hur Payroll fungerar? 
Har du funderat på att outsourca lönehanteringen men inte hunnit sätta dig in i hur det fungerar eller vad det innebär för din verksamhet?

Kontakta oss