Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring


Cyberbrottslighet

Utöver pandemin är cyberbrottslighet en av de främsta riskerna som företag och organisationer står inför. Under 2021 beräknades cyberbrottsligheten gå om världens illegala droghandel i omsättning. Vilka bolag är det som främst drabbas och hur kan man som företag skydda sig på bästa sätt?


Kontakta oss