Skip to main content Skip to main navigation

Så fungerar korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och ansöka om att få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det är ett alternativ som fler och fler företag överväger i den rådande Coronakrisen och vi har därför gjort en kort sammanfattning av åtgärden och vilka alternativ som finns för att få ta del av det statliga stödet. 

Övergripande om åtgärden

 • Korttidspermittering kan bespara företag upp till halva lönekostnaden. Åtgärden är ett alternativ till att säga upp personal.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent där staten betalar en kompletterande del upp till drygt 90% av medarbetarens lön. Endast dessa nivåer med arbetstidsminskning som stödet gäller.
 • Kan ansökas från den 7 april 2020 och gäller retroaktivt från 16 mars 2020 för 6 månader och sedan kompletteras med ytterligare 3 månader.

Lönetak för korttidsarbete mm.

 • Vid beräkning av ordinarie lön beaktas dock inte lön till den del som lönen överstiger 44 000 kronor. Företaget måste alltså själv stå för lönedelar överstigande 44 000 kr i månadslön.
 • Semesterersättning ingår inte, dock oklart kring övriga lönedelar som provision och tjänstepension, i nuläget utgår vi ifrån från att det ej täcks.

Hur ansöker du om stöd?

 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder* för att minska arbetskraftskostnader.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.
 • Beroende på om företaget har kollektivavtal (KA) eller inte, så ser beviljandeprocessen för stödet till företagen olika ut. Företag med KA förhandlar centralt med fackförbund medan företag utan KA inte kräver central förhandling utan kräver 70 procent godkännande
  • Företag med kollektivavtal
   • Kräver både centralt och lokalt godkännande.
   • Företag med kollektivavtal behöver ha stöd i både de centrala och lokala kollektivavtalen
  • Företag utan kollektivavtal
   • Inget centralt godkännande krävs.
   • Minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten** behöver godkänna och delta i korttidsarbetet

*Med andra tillgängliga åtgärder avses enligt lagens förarbeten åtgärder som att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms verksamhetskritiskt, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.  

**Driftsenhet avses enligt förarbetena till LAS varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv.

 

Hur ska du tänka som arbetsgivare?

Om du överväger att utnyttja möjligheten till korttidspermittering av personal bör du göra en analys av ditt företags situation på både kort och lång sikt och resonera kring frågor som:

 • Vilken situation befinner sig företaget i?
 • Hur ser företagets överlevnadsförmåga ut?
 • Är pengarna slut i vår / nu, är verkligen korttidspermittering det primära alternativet?
 • Hur ser målbilden ut om antagande att kris pågår i 6 månader?
 • Vilka resurser behövs framöver?

 

Du kan även ta del av våra webinarier om korttidpermitteringar. I avsnittet nedan delar Annika Elmér, arbetsrättsjurist på advokatbyrån EmpLaw, med sig av tips och insikter till företag som överväger olika personalåtgärder under Coronakrisen.

 

I webinaret ”Uppdaterad information om Regeringens Korttidspaket” informerar Erika Andersson, Vd Novare Pay, om villkor och hur de kommer att tillämpas.

 

I webinaret ”Alternativ hantering av likviditetskris i bolag” beskriver Andreas Lauritzen, senior konsult och delägare i Novare Pay, hur företag utöver Regeringens Korttidspaket kan hantera likviditetskris i bolag.

Har du ytterligare frågor om korttidspermitteringar och hur ditt företag kan påverkas? Kontakta oss via formuläret nedan eller ring oss på 08 -451 51 11. Telefonjouren är bemannad mellan 09.00-17.00 vardagar.

Kontakt

 

Kontakta oss