Veckoanalys | Vecka 17

Verkstadsbolagen visar styrka i rapporterna

Mycket av marknadens fokus har som väntat legat på rapporterna där svenska verkstadsbolag generellt har visat styrka under första kvartalet, trots stökiga leveranskedjor. Samtidigt gör sig centralbankernas närvaro på marknaden ständigt påmind, och ett uttalande av Fed-ordförande Powell sänkte aktiemarknaden och drev upp räntorna. 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Rapporterande svenska verkstadsbolag har överlag presenterat starka rapporter. Sandvik och ABB lyfte efter urstarka orderingångar och bibehållna marginaler, trots ytterligare störningar i leveranskedjorna till följd av Kinas covidproblem och kriget. Likt när vi tittar på inköpschefsindex bör vi dock ta i beaktning att en del av dessa ordrar kan vara tidigarelagda till följd av långa leveranstider och inflationsoro. Långa leveranstider är ett problem även Volvo vittnar om, vilket gjort dem restriktiva med att ta emot nya ordrar, och fokus ligger på leverans av den starka befintliga orderboken. I USA föll Netflix kraftigt efter en rapport som visar det första prenumerationstappet sedan 2011 och varningar om ytterligare tapp under andra kvartalet. Detta drog även med sig flera andra streamingbolag. Konkurrensen hårdnar på streamingmarknaden, och en del konsumenter börjar ifrågasätta kostnaderna för tjänsterna. Tesla däremot redovisade höga marginaler och försäljningssiffror trots att Kinas nedstängningar haft en negativ påverkan, och aktien steg. Kinas president Xi Jinping lade vid ett tal under veckan större vikt vid bekämpning av Covid än stimulanser av ekonomin vilket inte tyder på lättnader. Även Fed-ordförande Powell skrämde marknaden, i ett uttalande om att snabbare räntehöjningar kan vara nödvändiga, vilket medförde minskad riskaptit och högre räntor. 

Starka rapporter drev de svenska verkskstadsbolagenMakrostatistik

Veckans makrostatistik drog igång rejält under onsdagen då tyskt producentprisindex presenterades, och steg mer än väntat från 25,9 procent till 30,9 procent i årstakt. Onsdagen bjöd även på industriproduktion för eurozonen, som ökade mer än väntat under februari. Under torsdagen kom inflationen för euroområdet in marginellt lägre än väntade 7,5 procent i årstakt, då den steg från 5,9 procent till 7,4 procent. I Sverige presenterades ny boprisstatistik som visade på trendbrott då priserna i landet stod stilla i mars, samtidigt som de sjönk i Stockholm. Med kommande räntehöjningar av Riksbanken väntas den dämpade betalningsviljan för boende fortsätta mattas av. Under veckan släpptes en intervju med Ingves som ger antydan om en kommande räntehöjning för att dämpa inflationen. Marknaden har nu höga förväntningar på att Riksbanken kommer bryta sig loss från ECB och höja räntan i början av sommaren. Under fredagen fick vi högintressant data i form av preliminära inköpschefsindex för april månad. I eurozonen steg det kombinerade indexet, drivet av tjänstesektorn som fortsatt återhämtar sig från pandemin. Industrin möter däremot utmaningar från kriget vilket medförde fall, om än mindre än väntat. På andra sidan Atlanten sjönk istället indexet på aggregerad nivå då tjänstesektorn föll från 58,0 till 54,7 istället för att lämnas oförändrat. Istället steg industrin som väntades sjunka. Samtliga utfall ligger fortsatt över nivån om 50 som utgör gränsen mellan expansion och kontraktion, även om de under första kvartalet kommit ner till lägre nivåer. 

Tyska producentpriser är uppe på höga nivåer
Årstakt

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Den pågående rapportsäsongen är marknadens huvudsakliga fokusområde, och detta väntas fortsätta vara fallet under de kommande veckorna. I linje med historiska mönster tycks förväntningarna ha varit för lågt ställda, då 20 procent av bolagen på S&P 500 i skrivande stund har rapporterat, och 78 procent av dessa har överträffat vinstestimaten. Som vi nämnde i den föregående veckoanalysen är estimaten att de aggregerade vinsterna på S&P 500 kommer vara 5,2 procent högre under Q1 i år än Q1 ifjol, men många experter bedömer att vinsterna för kvartalet kommer överträffa estimaten på aggregerad nivå. Vinsttillväxten på global nivå för helåret 2022 estimeras i dagsläget landa på 9,9 procent, vilket är ett intressant jämförelsetal allt eftersom rapportsäsongen fortlöper. Trots pågående rapportsäsong gör sig centralbankernas närvaro ständigt påmind på marknaden, och utspel likt det från Fed-ordförande Powell förra veckan fortsätter att ha stor marknadspåverkan, något som kommer bestå även framgent. Hur den ansträngda logistiksituationen kopplad till nedstängningen av Shanghai utvecklas kan också komma att påverka marknaden i veckan, då det här stoppet får spridningseffekter i många försörjningskedjor världen över. Rapportflödet under veckan kommer domineras av de stora amerikanska techbolagen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple och Amazon.

En god vinsttillväxt väntas även under 2022
Prognos över global vinsttillväxt, MSCI AC WorldMakrostatistik

Mycket av veckans makrostatistik kretsar kring diverse förtroendemått. Först ut är tyska Ifo-indexet under måndagen, som mäter förtroendet för affärsklimatet. Indexet steg i februari, men föll föga förvånande i mars när den ryska invasionen av Ukraina  gav utslag, och väntas sjunka även i april. Därefter följer bland annat amerikanskt konsumentförtroende på tisdag, tyskt konsumentförtroende på onsdag, samt konsumentförtroende i Sverige och eurozonen under torsdagen. Det tyska och amerikanska konsumentförtroendet väntas falla, medan konsumentförtroendet i eurozonen väntas ligga kvar på samma låga nivå som i mars.  Veckan bjuder även på annan intressant svensk statistik, i form av arbetslöshet på onsdag, samt BNP-tillväxt och räntebesked på torsdag. Under torsdagen får vi även ta del av preliminära tyska inflationssiffror, där ena måttet väntas sjunka marginellt och det andra väntas ligga på samma nivå i mars. Fredagen bjuder på preliminär inflations- och BNP-statistik för eurozonen, där inflationstakten väntas vara densamma som föregående månad och BNP-tillväxten väntas stiga från 4,6 procent under Q4 2021 till 5,1 procent under Q1 2022, jämfört med föregående år. Avslutningsvis presenteras kinesiska inköpschefsindex under lördagen.

Ifo-index
Fortsatt fall väntas för det tyska affärsklimatetBÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Xvivo (kl 7.30), Avanza (kl 7.45), Castellum (kl 8.00), Epiroc (ca kl 11.30)

Utl. rapporter

Roche (kl 7.00), Activision Blizzard (ca kl 13.30), Coca-Cola (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Stämmor: Bioextrax (extra), Chordate Medical, Copyright Agent, Epiroc, G5 Entertainment (extra), LED Ibond, Mavshack (även extrastämma), Nederman, Novus Group, Saltx Technology

Exklusive utdelning:  Acrinova (0:20 SEK), Aker (14,50 NOK), Alcadon (0:50 SEK), Aquaticus Real Estate (1:85 SEK), Arjo (1:15 SEK), Entra (2,60 NOK)

Tisdag

Rapporter

New Wave (kl 7.00), Collector (kl 7.30), EQT (ca kl 7.30), Fabege (kl 7.30), Nent (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Volati (kl 7.45), Beijer Alma (kl 8.00), Cloetta (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), SKF (ca kl 8.00), Wallenstam (kl 8.00), Fagerhult (kl 10.00), Atlas Copco (ca kl 11.00), Studsvik (ca kl 12.00), Alfa Laval (kl 13.00), Poolia (kl 14.30), Malmbergs (lunchtid), NAXS

Utl. rapporter

Tryg (ca kl 7.30), General Motors (efter USA-börsernas stängning) (ca kl 22.00), Alphabet (efter USA-börsernas stängning), Microsoft (efter USA-börsernas stängning), UBS

Övrigt

Stämmor: Alfa Laval, Atlas Copco, Attendo, DNB, Getinge, Profilgruppen, Studsvik, Synsam, Wallenstam, Viafin Service, Wihlborgs

Exklusive utdelning: Epiroc (1:50 SEK), Nederman (3:50 SEK), Novus Group (0:19 SEK), Stolt-Nielsen (0,50 USD)

Onsdag

Rapporter

SHB (kl 6.30), BHG (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Telia (kl 7.00), Lundin Energy (kl 7.30), Assa Abloy (kl 8.00), ELUX PRO (kl 8.00), SBB (kl 8.00), AAK (kl 12.00), Trelleborg (kl 13.00)

Utl. rapporter

Finnair (kl 8.00), Pareto Bank, Deutsche Bank, Ford, Meta Platforms (efter USA-börsernas stängning), Qualcomm (efter USA-börsernas stängning), Spotify

Övrigt

Stämmor: Assa Abloy, Sandvik, SBB, Swedish Match, Trelleborg, Vitrolife, Volati

Exklusive utdelning: Alfa Laval (6:00 SEK), Atlas Copco (3:80 SEK), DNB (9,75 NOK), Getinge (4:00 SEK), Infracom (0:50 SEK), Profilgruppen (8:50 SEK + extra 5:00 SEK), Studsvik (2:00 SEK), Synsam (1:70 SEK), Thule (6:50 SEK), Wallenstam (0:60 SEK), Wihlborgs (6:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Nordea (kl 6.30), Essity (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Swedbank (kl 7.00), Volvo Cars (kl 7.00), Holmen (kl 7.30), Kindred (kl 7.30), Mips (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), Boliden (kl 7.45), Nordnet (kl 8.00), Catena (kl 15.00), Christian Berner (kl 15.00), Electra, Fortnox

Utl. rapporter

Nordic Semiconductor (kl 7.00), DNB (kl 7.30), Amazon, Apple, Samsung (prel datum), Twitter, Unilever (operativ uppdatering), US Steel (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Boliden, Catena, ELUX PRO, Nordic Semiconductor, Nordnet, Tele

Exklusive utdelning: Assa Abloy (2:10 SEK), Sandvik (4:75 SEK), SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie), Trelleborg (5:50 SEK), Vitrolife (0:80 SEK), Volati (1:70 SEK)

Fredag

Rapporter

Intrum (kl 7.00), Bravida (kl 7.30), Indutrade (kl 7.30), Lifco (kl 7.30), Astra Zeneca (kl 8.00), Electrolux (kl 8.00), SCA (ca kl 8.00), Latour (kl 8.30), Hexagon (kl 13.00)

Utl. rapporter

Danske Bank, Fiskars

Övrigt

Stämmor: Astra Zeneca, Hemnet, Hexagon, Intrum, Lifco Exklusive utdelning: Boliden (10:50 SEK), Catena (4:00 SEK), ELUX PRO (0:50 SEK), Nordnet (5:56 SEK), Tele2 (3:40 + extra 13:00 SEK)

Tokyobörsen stängd

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen