Veckoanalys | Vecka 49

 

STRATEGI


Vi är bara i början av en längre dollarförsvagning

Med ett presidentval bakom oss och ett vaccin inom räckhåll, väntas andra faktorer komma i spel på valutamarknaden. En fortsatt dollarförsvagning framöver kan därmed vara på sin plats.

Under inledningen av oktober gjorde vi bedömningen att ett amerikanskt presi-dentval och en tilltagande smittspridning skulle gynna den amerikanska dollarns mer defensiva kvaliteter på kort sikt. Vi poängterade samtidigt att dollarförstärk-ningen skulle vara av mer tillfälligt art och att den skulle avta i takt med minskad smittspridning och en ökad klarhet kring det politiska läget i USA. Med lite distans till det hela kan vi nu konstatera att mycket av ovan faktiskt spelade ut som vi hade förväntat oss.

Dollarn är alltjämt övervärderad

Men vad händer nu? När vi nu lagt det amerikanska presidentvalet bakom oss, samtidigt som ett vaccin verkar vara alltmer inom räckhåll, så gör vi bedöm-ningen att valutamarknaden återigen ska kunna fokusera på de drivkrafter som på lång sikt dikterar utvecklingen på valuta-marknaden. Sedan presidentvalet har vi sett en amerikansk dollar som fortsatt försvagats gentemot både euron och kronan, vilket också är i linje med vår bedömning. Skulle man även ta de senaste veckornas dollarförsvagning i beaktning, så är den amerikanska dollarn alltjämt övervärderad. Om vi jämför dollarn med dess reala jämviktkurs, så är den amerikansk dollarn övervärderad med dryga 13 procent. Det kan ställas i relation till euron som är undervärderad med cirka 6 procent, medan vår egen svenska krona är undervärderad med hela 10 procent. Dessa siffror förändras inte över en natt och på valutamarknaden brukar man oftast tala om att större valutarörelser tenderar att röra sig i cykler om 8-10 år. När trenden väl vänder så tenderar det däremot gå relativt fort och vår bedömning är fortsatt att vi befinner oss i början av en längre period av dollarförsvagning.

Många faktorer talar emot dollarn

Bortser man från det faktum att den amerikanska dollarn är alltjämt övervär-derad så finns det ändå andra faktorer som talar för en fortsatt dollarförsvag-ning. USA:s ultralätta finans- och penningpolitik, i spåren av Coronakrisen, har inte bara eliminerat landets positiva räntefördel gentemot omvärlden utan också lett till ett hisnande stort budget-underskott. Ett underskott som väntas öka ännu mer nästa år i takt med att Biden lanserar ytterligare finanspolitiska stimulanser. En eliminerad räntefördel gentemot omvärlden gör det dessutom mindre kostsamt att valutasäkra sina dollarpositioner, vilket väntas sätta ytter-ligare säljtryck på dollarn framöver. Visserligen kan dollarns defensiva kvali-teter komma i spel vid ökad oro, men en sådan trend bedömer vi inte bli särskilt långvarig. Vi rekommenderar därför att positionera sig för en fortsatt svagare amerikansk dollar samtidigt som vi ser en större potential i de procykliska valu-torna. Inte minst vår egen svenska krona som väntas gynnas av att den cykliska återhämtningen tar fart på riktigt nästa år.

 

Dollarn är alltjämt övervärderad med 13 procent


Vi är bara i början av en längre dollarförsvagning

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Världens börser kan lägga ytterligare en stark vecka bakom sig efter att flera börsindex nått nya historiska toppnivåer. Inte minst Dow Jones aktieindex som slog nytt historiskt rekord under veckan när det passerade 30 000. Även S&P 500 stängde på ny rekordnivå. Oron över höstens ökade smittspridning och nya restriktioner är stor, speciellt bland mindre företag, men investerare ser problemen som övergående och rusar in i cykliska sektorer som banker och energi. Att Janet Yellen tar över som finans-minister har också hjälpt till att lyfta humöret bland investerare som väntar sig nya amerikanska stimulanspaket. Rådande miljö med ökad riskaptit har framför allt gynnat råvaror under veckan, där både industrimetaller och energi stigit på bred front. Kopparn har stigit till den högsta nivån sedan 2014 på nyheter om en tilltagande global återhämtning, framför allt i Kina, samt en därtill väntade satsningar på elbilar i USA efter Joe Bidens valvinst. Samtidigt har oljepriset fortsatt stiga under veckan och ligger nu på de högsta nivåerna sedan i början av mars, innan kraschen. Uppgången drivs framför allt på av OPEC+:s beslut om att förlänga nuvarande produktionsbegränsningar, positiva vaccinnyheter, ökad asiatisk efterfrågan och inte minst av lägre oljelager i USA.


Svagare dollar har historiskt följts av högre råvarupriserMakrostatistik

Veckan inleddes med överraskande starka preliminära PMI-siffror, från både Eurozonen och USA. Statistiken var förvånadsvärt stark med tanke på att det var den första temperaturmätningen sedan de nya storskaliga nedstängningarna infördes i Europa och att marknaden, av den anledningen, hade förväntat sig ett svagare utfall gentemot föregående månad. Det efterföljande IFO-indexet, som mäter stämningsläget i det tyska näringslivet, målade upp en desto dystrare bild av läget och tyska företagares affärsutsikter ser ut att ha fortsatt försämrats i november samtidigt som man ser något ljusare på de nuvarande affärsförhållandena. På andra sidan Atlanten fick vi bevis på att det så viktiga konsument-förtroende återigen fått ge vika, vilket kan förklaras av avsaknaden av ytterligare fiskala stimulanser. Något som också addresserades i Fed:s senaste protokoll från sitt novembermöte som offentliggjordes i torsdags. Torsdagens räntebesked från Riksbanken bjöd inte på några överraskningar utan beslutet om att både utöka och förlänga nuvarande värde-pappersköp från 500 till 700 mdr fram till den 31:a december 2021, var väl förankrat i marknaden. Beslutet kom samma dag som Konjunkturinstitutet släppte sin senaste KI-barometer som steg från 96 till 97,5 i november. Mätningen visade på starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin medan detaljhandeln föll tillbaka för första gången sedan april i år.


KI-barometern fortsatte sin återhämtning i november

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den starka återhämtningen i börskurserna sedan lågpunkten i mars har medfört att riskerna för kortsiktiga prisrekyler sannolikt ökat då det finns vinsthemtagningar att göra. Flertalet ledande börsindex har också noterats på de högsta nivåerna någonsin. Samtidigt uppvisar en bredare bild i form av världsindex, MSCI AC World, fortfarande en modest utveckling i svenska kronor i år. Vår bedömning är att aktiemarknaderna, trots den starka utvecklingen sedan i mars, kan fortsätta att utvecklas väl i nuvarande investeringsklimat. Finans- och penningpolitiken är extremt stimulativ, coronapandemin pågår för fullt men är sannolikt inget nytt osäkerhetsmoment då vi nu med relativt stor säkerhet kan påbörja vaccinering i större skala inom några månader. Finansmarknaderna är i regel framåtblickande vilket innebär att om konjunktur och bolagsvinster förbättras, samtidigt som stimulanserna finns kvar, är förutsättningarna goda till en positiv börsutveckling. Räntenivåerna är mycket låga och realräntorna negativa på flertalet utvecklade marknader, vilket bör ge fortsatt god investeringsvilja bland både stater och företag. Dessutom finns enorma investeringsbehov hänförligt till den påbörjade energiomställningen för att nå klimatmålen. Den starka ekonomiska utvecklingen i Kina bidrar också i hög grad till att tillverkningsindustrin, trots pandemin, har en förbättrad efterfrågesituation.


Återhämtning efter turbulensen i vårasMakrostatistik

Idag måndag presenteras kinesiskt inköpschefsindex för november månad. Den kinesiska återhämtningen efter pandemichocken har varit minst sagt remarkabel och en fortsatt positiv bild från tillverkningsindustrin väntas. Både USA och Europa har en lång väg tillbaka i BNP-termer till nivåerna före coronapandemins utbrott men kinesisk BNP är nu tillbaka på högre nivåer. Under veckan presenteras vidare de månatliga inköpschefsindexena från flertalet tongivande ekonomier, initialt från tillverkningsindustrin och mot slutet av veckan från tjänstesektorn. Tillverkningsindustrin bedöms generellt uppvisa en fortsatt optimistisk framtidstro, med stöd av den starka ekonomiska utvecklingen i Kina och den ökade aktiviteten efter vårens nedstängningar. Tjänstesektorn, i synnerhet i de länder som på nytt tvingats begränsa rörligheten, förväntas uppvisa ett svagare utfall. Förutom den strida strömmen av inköpchefsindex i veckan kommer statistik över orderingång för tillverkningsindustrin i Tyskland på torsdag och den viktiga månatliga sysselsättningsstatistiken från USA på fredag.  Sysselsättningen utanför jordbrukssektorn förväntas stiga med 638 tusen  arbetstillfällen.

 

Globalt inköpschefsindex signalerar fortsatt tillväxt
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Saniona (kl 8.00, ändrat datum från 26/11), Moment Group (kl 8.30, ändrat datum), Endomines (kl 14.00, ändrat datum från 27/11)

Utl. rapporter

Fast Retailing.

Övrigt

Stämmor: DNB (extra, kl 15.00), Active Biotech (extra), Modern Ekonomi (extra), Quickbit. Ex. utdelning: Aros Bostadsutveckling (2:12 SEK), Epiroc (1:20 SEK), EQT (1:10SEK, andra del av totalt 2:20 SEK).

Tisdag

Övrigt

Stämmor: BP (extra), Divio (extra), Hexagon (extra), Moberg Pharma (extra), Svenska Nyttobostäder (extra).

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00).

Utl. rapporter

Thor Industries (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Alm Equity (extra), Alteco Medical (extra), Telia (extra), Unlimited (extra). Ex. utdelning: Hexagon (0:62 EUR).

Torsdag

Rapporter

SAS (kl 8.00).

Utl. rapporter

Toro (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Coloplast, Hudya (extra), Hybricon (extra). Ex. utdelning: Lundin Mining (0:04 CAD), Telia (0:65 SEK extra).

Fredag

Övrigt

Stämmor: Emotra (extra), Logistea (extra), Oncopeptides (extra), Salmar (extra). Ex. utdelning: Veidekke (USD 22,50).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen