Veckoanalys | Vecka 49


Fortsatt turbulens i spåren av omikron

Precis som väntat så bjöds vi på mycket turbulens under veckan, dels på aktiemarknaden, men även på marknaderna för räntor, råvaror och valutor, då nyheter relaterade till den nya mutationen av covid-19 avlöste varandra. Under tisdagen hölls även en utfrågning av Fed-chefen Jerome Powell och USA:s finansminister Janet Yellen, som kom att få stora effekter på marknaderna. Veckan bjöd dessutom på en mängd intressant makrostatistik.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Finansiella marknader av alla dess slag har under veckan haft det stormigt, vilket till stor del beror på en hög grad av osäkerhet kring den nya virusvarianten omikron. Detta speglas exempelvis i att VIX, ett populärt index för volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden, hållit sig högt under veckan, stundtals på dubbelt så höga nivåer som i början av november. Hög turbulens behöver dock inte resultera i ett stort fall på veckobasis, och Stockholmsbörsen föll exempelvis bara med 0,37 procent jämfört med föregående vecka, trots dagliga rörelser på över en procent. Även senatens utfrågning i tisdags bidrog till denna turbulens, framförallt efter att Powell flaggade för att det kan bli läge att snabba på minskningen av återköpsprogrammen. Uttalandet bidrog till att aktiemarknaden föll. Efter allt politiskt kaos de senaste veckorna fick dessutom Sverige till sist en statsminister, och Magdalena Andersson kan sedan den 30:e november titulera sig den första kvinnan på posten. Trots stora rubriker gick dock den svenska politiken marknaden obemärkt förbi.

Volatiliteten fortsatt hög under veckan
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Veckan som gick var på makrofronten händelserik med dels intressant statistik men även det ovan nämnda uttalandet från Powell. Först ut var preliminär tysk inflation som kom in på 6,0 procent, en bit över förväntningarna på 5,5 procent år över år. Liknande blev utfallet för den preliminära inflation i Eurozonen som steg från 4,1 till 4,9 procent mot väntade 4,5 procent, fortsatt till stor del drivet av energi och utbudsstörningar. ECB:s ledamöter kommunicerar konsekvent att stramare penningpolitik skulle göra mer skada än nytta och Lagarde uttalade att inflationen kan börja lätta redan i januari. Kinesiskt PMI för industrin kom in marginellt över estimaten och landade på 50,1 medan det privata Caixin-indexet istället föll marginellt under 50-strecket. Generellt pendlar Kinas inköpschefsindex på gränsen mellan att indikera ekonomisk expansion och kontraktion. För Sverige toppade inköpschefsindex för industrin i våras, för Eurozonen i juni, och har sedan dess följt en nedåtgående trend men ligger ännu kvar på höga nivåer. Amerikanskt ISM kom även det in som väntat men värt att notera är tecken på minskade problem i leveranskedjorna som till stor del lyft indexet. Till sist kom den amerikanska sysselsättningen in under förväntan då förändringen var 210 000 mot väntade 550 000 medan arbetsdeltagandet ökade, om än marginellt. Arbetslösheten sjönk från 4,6 procent till 4,2 procent, mot väntade 4,5. Statistiken väntas inte medföra ändringar i FED:s planerade tapering, men minskar på marginalen sannolikheten för en ökning av takten som diskuterades tidigare i veckan.

Energipriser fortsätter driva upp inflationen inom EU

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Osäkerheten kring effekterna av den nya virusvarianten omikron kommer högst troligen att fortsätta dominera sentimentet under veckan. WHO och representanter från vaccinforskningen bedömer att de under veckan förhoppningsvis har en tydligare bild kring karaktären och konsekvenserna. Samtidigt gör folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell bedömningen att nya coronaåtgärder kan införas denna vecka för att begränsa smittspridningen. Beroende på omfattningen av restriktionerna finns det risk att tjänstesektorns aktivitet dämpas under december. I ett globalt perspektiv skulle omikron kunna elda på inflationen i USA än mer genom att sätta ytterligare press på leveranskedjorna och förvärra bristen på arbetskraft, vilket kan påverka centralbankernas planerade räntehöjningar. Vi bedömer däremot att beredskapen i alla dimensioner är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet för att hantera viruset, men trots det kan osäkerheten kortsiktigt ge fortsatt marknadsturbulens.

COVID-19 nya dagliga fall
Per miljon av befolkningen, 7 dagars glidande medelvärdeMakrostatistik

Veckan inleds med tysk ZEW-data, som visar nuläge och förväntansbilden över de kommande sex månaderna bland tyska institutionella investerare och analytiker. Trenden är, vilket andra liknande mätningar också visat på, ett förbättrat nuläge men fallande framtidsutsikter. Vi får även viktig statistik över svensk industriproduktion för oktober månad där rådande komponentbrist och energikris bör ha haft påverkan på utfallet. Under tisdagen får vi handelsdata från Kina som blir viktig efter att importen bommade förväntningarna under föregående mätning, något som är en signal om en avmattning i den inhemska efterfrågan. En fortsatt försvagning kan få den kinesiska regeringen att överväga möjligheten till eventuella stimulanser för att vända utvecklingen. Även Tyskland presenterar handelsdata där exporten kan pressas av en fortsatt försvagning av den kinesiska efterfrågan. Veckans viktigaste händelse blir den amerikanska inflationen där KPI väntas öka med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det är alltså högre än oktobersiffran på 6,2 procent, vilket var den högsta uppmätta inflationstakten sedan december 1990. Vi får också inflationsstatistik för november från Kina som enligt konsensusestimat väntas landa på 2,5 procent i årstakt.

Amerikansk inflation
CPI
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Thor Industries

Övrigt

Stämmor: Actic (extra), LED Ibond (extra), Sens (extra) Exklusive utdelning: Doro, New Wave (4:00 SEK), Tobii (första dag för handel utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox)

Helsingforsbörsen stängd

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Brighter (extra), Jyske Bank (extra), Netmore Group (extra), Oncozenge (extra) Kapitalmarknadsdag: ABB ca kl 12.00-17.00, Skanska kl 12.30-17.00

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: CTEK (extra) Kapitalmarknadsdag: Bergs Timber kl 14.00-17.00 Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0,85)

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Medcap (extra) Kapitalmarknadsdag: Eezy kl 8.00-12.30, Inwido kl 8.30-12.00, Pexip kl 9.00, Haldex kl 14.00

Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15), Svolder

Övrigt

Stämmor: EQL Pharma (extra), Mandel Design (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen