Britterna röstar för en Brexit

24 juni 2016
När de flesta rösterna är räknade verkar det som att lämna-sidan har majoriteten, vilket innebär att en Brexit, ett utträde från den Europeiska Unionen, är ett faktum. Detta sker efter en dramatisk natt med stora svängningar i resultaten från de olika distriken och öppna marknader som försökt anpassa sig efter situationen. De största svängningarna har pundet haft som nu på morgonen rasar till cirka 11,40 mot den svenska kronan. Men även öppna aktiemarknader i Asien faller kraftigt och Tokyobörsen handelsstoppades efter en nedgång på drygt 7 procent. Reaktionen blir naturligtvis kraftigare av att marknader under den senaste veckan har börjat prisa in att Storbritannien stannar kvar i unionen då opinionsundersökningar har börjat svänga efter mordet på en parlamentsledamot.

Under valet är det framförallt Skottland och Nordirland som röstade för att stanna medan England och Wales röstade för att lämna. London är en av distrikten som röstade för att stanna med tydlig majoritet. Framöver kan detta leda till att Skottland ånyo röstar för att lämna Storbritannien och istället försöker ansluta till den Europeiska Unionen. Men dagens situation innebär framförallt en kris för unionen, risken för att fler länder vill lämna ökar och vi kommer i likhet med Greklandskrisen ha flera år framför oss med förhandlingar som kan skapa ytterligare missnöje och drabba den konjunkturåterhämtning som har inletts.

Den brittiska ekonomin är en stor del av Europa och ett stort frågetecken framöver är naturligtvis hur eventuella handelsavtal och andra samarbetsavtal ser ut. Beroende på hur dessa diskussioner löper är det svårt att uttala sig om de ekonomiska konsekvenserna på lång sikt. Kortsiktigt blir det naturligtvis ett visst avbrott i återhämtningen och fokus på hur makrostatistik utvecklas under de närmaste månaderna. Det svaga pundet kommer dessutom leda till en stärkt konkurrenskraft för de brittiska bolagen. Mycket värre är dock den osäkerhet som valutgången initialt skapar, då detta är något som värdepappersmarknaderna generellt ogillar. Centralbanker, politiker och andra institutioner kommer att göra allt för att lugna marknaden med både kommunikation och eventuella andra åtgärder. Under den närmaste tiden väntar ett tydligt förminskat risksentiment, vilket normalt innebär en flykt mot säkrare tillgångar, en fortsatt press på långa obligationsräntor och en stärkt dollar. Historiskt har ändå situationer likt denna inneburit en tidig överreaktion och vår bedömning är inte att en panikförsäljning av riskfyllda tillgångar under dagen är att föredra. Avseende aktiemarknaden så innebär dagens utfall inte direkt att vinstprognoser behöver justeras ned. Det innebär att värderingar faller och när turbulensen minskar kommer aktier förmodligen se mer attraktivt värderade ut.

Sammantaget väntar vi oss fortsatt stora svängningar under åtminstone kommande vecka. Men rösten för att lämna är främst ett missnöje med dagens situation och en politisk risk framöver, på längre sikt ska detta inte behöva innebära varken sämre tillväxtförutsättningar eller bolagsvinster. Kortsiktig utveckling på värdepappersmarknader kommer att styras av huruvida ekonomisk statistik de facto också viker efter omröstningen. Då kommer det även visa sig om dagens kraftiga nedgångar är motiverade. Vi kommer att fortsatt bevaka utvecklingen och senast i nästa veckas veckoanalys redogöra för vår syn framåt.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!