Förlorar du på ditt sparande?

3 jan. 2024
Efter en lång period av låga räntor fick vi ett bryskt uppvaknande under 2022 då räntan plötsligt steg kraftigt. Idag har vi en hög inflation - och låneräntor har höjts i flera steg. Trots detta har sparräntorna inte följt med i utvecklingen. Det innebär att du nu kan förlora pengar på ditt sparande om de ligger kvar på ditt bankkonto.
Olof Lindqvist
Olof Lindqvist 
Chef Kapitalrådgivning

Räntan äts upp av inflationen

Vi befinner oss nu i ett läge där inflationen är högre än den sparränta som du får på ditt vanliga bankkonto. Det innebär att du som låter pengarna ligga kvar på ditt bankkonto, faktiskt kan förlora pengar för varje dag som går. I tider med hög inflation är det viktigt att du gör ett aktivt val och investerar ditt kapital på ett klokt sätt. I annat fall kommer inflationen att äta av ditt sparande.

Om du är en av dem som ännu inte har flyttat ditt kapital från bankkontot, ska du veta att du är långt ifrån ensam.

”Det är vanligt att pengarna blir kvar på bankkontot i osäkra tider. Många tänker inte på att sparpengarna plötsligt kostar pengar när de ligger kvar på ett konto med låg avkastning. Vi hjälper våra kunder att flytta pengarna till bättre alternativ”, säger Olof Lindqvist, chef kapitalrådgivning på Söderberg & Partners.

Räkneexempel

Med en inflation på 4 %, kommer en produkt som kostar 100 kronor idag, att kosta 104 kronor om ett år.

Om du har 100 kronor på ett bankkonto där du får 1 % ränta, har du 101 kronor på kontot om ett år. Samtidigt har produkten ökat i pris till 104 kronor. Det innebär alltså att dina pengar är relativt mindre värda om ett år, i jämförelse med idag.

Dina pengar tappar i både köpkraft och värde när avkastningen är lägre än inflationen.

Hur hamnade vi här?

Vi kommer från en tid då räntan har varit låg och tidvis även negativ. En tid då du visserligen inte fick någon sparränta på bankkontot – men samtidigt inte heller förlorade något på att låta kapitalet ligga kvar.  

Nu är läget ett helt annat med varupriser som har stigit kraftig. Det finns flera faktorer bakom prisökningarna men mycket handlar om den osäkra omvärld som vi lever i. Den har fått inflationen att stiga och Riksbanken har höjt reporäntan vid ett flertal tillfällen i försök att minska inflationen. Problemet är att sparräntan inte har stigit i samma takt. Det nya läget ställer högre krav på dig att ta ansvar för ditt sparande och placera dina pengar på ett mer fördelaktigt sätt.  

”Idag kan vi se att det finns väldigt mycket pengar som ligger kvar på bankkonton som ger betydligt lägre ränta än vad som krävs för att inte inflationen ska äta av kapitalet. Det finns betydligt bättre alternativ, men hur du bör placera dina pengar styrs av din unika situation. Om du inte själv har den tid och kunskap som krävs för att göra kloka placeringar, så är det en bra idé att ta hjälp av en rådgivare. Någon som inte låser sig till en enskild banks produkter utan kan analysera hela marknaden och ge dig analysdrivna råd”, säger Olof.

Det rådande ekonomiska läget har givit bankerna möjligheten att öka sin marginal genom att inte höja din sparränta när låneräntan går upp. Under 2023 redovisade bankerna stora vinster som ett resultat av detta.  

”Bankerna har dragit nytta av den möjlighet som det högre ränteläget har givit dem. Nu är det du som sparare som bestämmer om det får fortsätta, eller om du vill placera dina pengar på ett mer fördelaktigt sätt. Om du inte tar ett aktivt beslut, kommer banken att fortsätta att tjäna pengar på ditt sparande – och du kommer att förlora pengar”, menar Olof.

5 tips – så placerar du pengar i tuffa tider

Söderberg & Partners rådgivare hjälper många kunder att hitta de bästa investerings- och placeringsmöjligheterna, utifrån kundens unika situation och förutsättningar. Det kan därför vara svårt att ge generella tips som passar alla. Men det finns fem frågor som Olof menar att alla som har pengar på bankkontot kan se över: 

  1. Kan du få bättre ränta hos din bank? Se över om du kan flytta pengarna till ett bankkonto med bättre villkor och högre ränta.
  2. Har du pengar som du vill använda under de närmaste åren? Då kan det vara en bra idé att flytta pengarna till räntefonder med låg risk.
  3. Har du pengar som du vill spara långsiktigt? Då kan du investera detta kapital med lite mer risk. På så vis kan du öka möjligheterna till bra avkastning och vinna kampen mot inflationen. 
  4. Månadssparar du? I annat fall kan du ställa in en automatisk överföring och spara det överskott som du får varje månad. Om du flyttar pengar för att månadsspara, minskar du samtidigt risken att du plötsligt har onödigt mycket pengar på ett konto med dåliga villkor.
  5. Ska du investera större kapital? Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av en rådgivare för att ta analysdrivna beslut och se över de bästa alternativen för dig.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. Vi tar gärna ett kort och förutsättningslöst möte för att berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt