På andra sidan pandemin – detta behöver medarbetarna av er som företag för att må bra

21 feb. 2022
Det har aldrig varit viktigare att förstå hur arbetsmiljön och hälsan hos medarbetarna ser ut nu när vi är på väg ut ur en av vår tids största kriser. En kris som också blivit en katalysator för förändringar i arbetslivet, mot ökad flexibilitet, snabbare digitalisering och större fokus på hälsa än tidigare. Pandemin har skyndat på transformationen av arbetslivet och kommer fortsätta att göra så.

Företag idag behöver förstå de nya villkoren och förutsättningar för att behålla och attrahera talanger. Det kommer att bli en turbulent tid framöver när alla behöver identifiera, analysera och vidta åtgärder som skapar förutsättningar till en mer hållbar arbetsplats. Som ger personalen förutsättningar att bli hållbara medarbetare över tid. Medarbetarna har nämligen fått känna på andra arbetsförhållande under dessa två år med pandemin, och det har förändrat både förväntningar och förutsättningar för såväl arbetsgivare som anställda.

Nya fokusområden på medarbetarnas önskelista

Bra relationer med kollegor och överordnade, tillit, flexibilitet och sund företagskultur står högst på medarbetarnas önskelista enligt en undersökning av Boston Consulting Group. Karriär och intressanta arbetsuppgifter som tidigare stod högst på tio-i-topp-listan har halkat ned till en bottenplacering. Välmående och social hållbarhet står högt upp på agendan. Nu utses ansvariga i styrelserummen för dessa områden.

Den nya arbetsmiljön kräver mer flexibilitet och balans när vi nu går från arbetsplats till mötesplats. Företag måste bygga förtroende, vara lyhörda och hjälpa medarbetare att prioritera för att skapa engagemang och fysiskt och emotionellt välbefinnande. Ett starkt tillitsbaserat ledarskap, transparent kommunikation och en tillitsfull kultur är nyckeln.

Att vara en god kommunikatör som chef blir med andra ord viktigare. Men det måste gå åt båda hållen –  medarbetarna måste också kommunicera med chefen. Vi måste gå från att gissa till att veta vilka insatser som krävs för att vara rustade inför framtidens bolag.

Kartläggning sätter grunderna

Genom att kartlägga arbetsmiljö, medarbetarnas hälsa, produktivitet och investeringsnytta, vidta åtgärder och följa upp, ökar möjligheterna till att få rätt medarbetare. Eftersom ni tydliggör vilka ni är som arbetsgivare, vad ni erbjuder, och vilka medarbetare och samarbetspartners ni söker. När man upplever att erbjudandet är attraktivt och att medarbetar- och kundupplevelsen är viktig ökar motivationen till att vilja bidra in i organisationen och er affär. Engagerade medarbetare genererar ett betydligt större bidrag till verksamheten än missnöjda medarbetare.

Behöver ni hjälp att kartlägga och analysera er verksamhet?

Vår tjänst Human Financial Wellness erbjuder kartläggning, analys och hälsoekonomisk rådgivning där vi kan hjälpa företag att identifiera vilka insatser som krävs för att minska risk, öka välmåendet och lönsamheten, samt rekommendera skräddarsydda åtgärder för att ni ska bli ett mer hållbart företag att arbeta för.

Vill ni veta mer? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.