Ge företagskulturen omtanke

25 nov. 2014
Louise Hagsten
Louise Hagsten 
Varumärkeschef

Förra året kom vi på plats nr 10 i Universums undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”, vi var väldigt glada och överraskade. I år har vi klättrat i listan. Vi är fortfarande väldigt glada, men inte riktigt lika överraskade. I år hamnade vi på plats nr 7 och är nu också det företag i finansbranschen med mest nöjda medarbetare. Det är resultatet av ett gediget arbete med vår företagskultur. Den behöver inte förändras eller göras om, men den behöver attention och omtanke. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och där ligger framtiden.

När vi tittar på den undersökning vi gör med företaget 3S, som är än mer djuplodande, så kan vi också se att vi ökar på alla värden. Intresserad av människor, HR och kommunikation som jag är så kan jag inte låta bli att vrida och vända på statistik och svar och koppla ihop dem och dra slutsatser. Det finns mycket kunskap och klokskap att hämta i resultatet. En parameter som jag tycker sticker ut är att våra medarbetare inte är rädda för förändring. Inte alls. Tvärtom, majoriteten svarar i undersökningen att en av anledningarna till varför de jobbar på Söderberg & Partners just är för att förändringstakten är så hög. Det är ett gynnsamt klimat att driva ett företag i. Vi behöver inte kämpa med att få med våra egna på tåget utan de är redan längst fram och driver förändringen.

Dock är jag väldigt ödmjuk inför att det är färskvara. Vi måste hela tiden bli bättre än vad vi var igår för att behålla vår förstaplats, och självklart är ambitionen att öka ytterligare. Vi vill ha än mer nöjda medarbetare och än mer nöjda kunder. Här kommer fem tips till andra företag som vill jobba  aktivt med sin företagskultur och verkligen ge den omtanke:

  • Rekrytera och lyft stjärnor, man blir som man umgås, det smittar
  • Låt idéer få växa, kväv dem inte med tighta budgetar, spikade aktivitetslistor och ”det där har vi provat tidigare”
  • Var öppen från ledningshåll så långt det bara går, hemlisar skapar bara osäkerhet och utanförskap
  • Ledarskapet ska vara prestigelöst, allt annat är oacceptabelt
  • Skippa mellanchefer så långt det går

Lycka till alla som jobbar med HR och brinner för företagskultur!