Söderberg & Partners sänker avgifterna

25 aug. 2015

Söderberg & Partners Trygghetsförvaltning är en tjänst som har skapat stora mervärden för våra kunder under de tio åren vi har erbjudit den och nu blir den än mer attraktiv. De senaste åren har räntorna i såväl Sverige som övriga världen blivit allt lägre och t.o.m. negativa i vissa fall. I den miljön blir förstås avkastning på korta och säkra ränteplaceringar också lidande. Eftersom förvaltningen i Trygghet 90 fokuserar på låg risk kommer den alltid att innehålla en relativt stor andel sådana placeringar. För att motverka en del av effekten av de låga räntorna och säkerställa att det är en lika konkurrenskraftig placering kommande tio år, sänker vi förvaltningsavgiften på Trygghet 90 från 1,6 % till 1,4 %. Detta påverkar placeringar i Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Nordnet, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP Liv samt Söderberg & Partners Depå.