Ny upphandling inom ITP – iRåd hjälper dig med ditt omval

17 okt. 2018
Den 1 oktober 2018 trädde den nya upphandlingen av tjänstepensionen inom ITP i kraft. Collectum har på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK genomfört denna upphandling. Den har resulterat i att Collectum har valt ut fem försäkringsbolag inom traditionell förvaltning och fem bolag inom fondförvaltning som tjänstemännen kan välja mellan för framtida placeringar. Fondbolagen erbjuder tillsammans 76 valbara fonder.

Inom den nya upphandlingen har villkor och avgifter uppdaterats. Avgifter har sänkts på såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. 

Några av de bolag som tidigare varit valbara har bytts ut. Det betyder att den som idag har sitt sparande hos ett av de bolagen som inte blivit utvalt, behöver genomföra ett omval och välja ett nytt bolag för att förvalta sina premier. Av de bolag som inte längre är med i utbudet kan många välja att behålla sin nuvarande placering de kommande fem åren, men behöver då aktivt bekräfta sitt val via blankett som försäkringsbolaget sänt till de individer som har denna möjlighet.

 

Vilka val behöver du som tjänsteman tänka på?

  • Du behöver ta ett beslut om hur du vill att dina premier ska förvaltas och vilket skydd du vill lämna till efterlevande vid eventuellt dödsfall.
  • Gör du inte ett aktivt val om hur dina framtida premier ska placeras från och med den 1 oktober så kommer de att hamna i en traditionell försäkring hos Alecta, som är ITP-planens icke-vals-bolag. Det går alltid att byta förvaltare vid ett senare tillfälle.
  • Det ingår inget efterlevandeskydd per automatik i ITP-planen. Det betyder att du aktivt måste välja antingen återbetalningsskydd eller familjeskydd för att dina efterlevande ska tilldelas någon ersättning vid dödsfall.

 

iRåd hjälper dig med dina val

Med hjälp av Söderberg & Partners digitala rådgivningstjänst iRåd kan du snabbt och enkelt få hjälp att göra dina omval när du vill. Detta förutsätter att din arbetsgivare valt att ansluta till tjänsten iRåd i sitt förmånspaket.

Vill du som arbetsgivare veta mer om iRåd eller boka en demo?

 

Enkelt att lägga till återbetalningsskydd
  • Du kan alltid välja att lägga till återbetalningsskydd på framtida premier utan hälsodeklaration.
  • Önskar du att lägga till återbetalningsskydd på tidigare inbetalda premier kan du behöva fylla i en hälsodeklaration.
  • När du väljer att lägga till återbetalningsskydd på tidigare kapital läggs det till på alla försäkringar via Collectum.
  • Samma gäller för förmånstagarförordnande, när du väljer detta kommer det läggas till på samtliga försäkringar via Collectum.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Valfritt