Skip to main content Skip to main navigation

Stage Analys

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med grönt betyg. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gult betyg

Gula produkter är medelmåttiga men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål

Rött betyg

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering

icon-vecka.jpg

Veckoanalysen
De viktigaste börs- och makro­händelserna den senaste och kommande veckan.

icon-vecka.jpg

Månadsutblick
Vår kortfattade syn på marknaderna under föregående månad.

Strategirapport
En omfattande summering av vår marknadssyn som ges ut tre gånger per år.
Kontakta oss