Veckoanalys | Vecka 48

 

STRATEGI


Vad betyder vaccinets framgångar för börserna?

Efter ytterligare vaccinframgångar börjar marknaden nu på allvar se bortom pandemin. Däremot finns risker att marknaden överskattar vaccinets förmåga att snabbt förändra allmänhetens beteenden.

Tidigare vaccinbesked från Pfizer följdes upp av att Modernas vaccinkandidat också uppges ha 95 procent effektivitet för att motverka covid-19-infektion. Ytterligare ett viktigt besked när virusspridningen går åt fel håll. Med positiva vaccinnyheter börjar marknaden nu se bortom pandemin och gradvis förbereda sig för en återgång till det normala.

När är vi tillbaka till ett normalläge?

Det finns däremot flaskhalsar både i distribution av vaccin och människors vaccineringsvilja som gör att covid-19 troligtvis kommer finnas kvar längre än vad marknaden räknar med. Ett godkänt vaccin behöver alltså inte betyda att allt går tillbaka till det normala direkt. Enligt Pfizers forskningschef kan det ta upp till ett år innan ett vaccin kan göra avtryck i allmänhetens beteende, vilket vi inte tror ligger i marknadens förväntansbild. Vi anser att förutsättningar för aktiemarknaden har förbättrats men de tidiga signalerna på sektorrotationen kan tolkas som att marknaden överskattar vaccinets förmåga att snabbt få mänskligheten att förändras. Den förändringen tror vi drar ut på tiden.

Vår bedömning är att vi behöver se en fortsatt uppgång av långräntorna för att en fortsättning på rotationen från tillväxtbolag till värdebolag ska ske. Veckans svaga detaljhandelssiffror är en signal om att inflationen kan förbli låg, vilket håller nere räntorna i närtid. Samtidigt är centralbankernas budskap tydligt; det är för tidigt att avveckla stödprogrammen, vilket talar för en fortsatt lågräntemiljö.

Vi anser därför inte att sektorrotationen fortsätter i samma kraft och utsträckning framöver, men att bredden i marknaden förbättras. Mot den bakgrunden behåller vår neutrala allokering mot sektorer (t.ex. industri, bank och finans) som kan gynnas av bredden. Till det ser vi fortsatt bra förutsättningar för sektorer av cyklisk tillväxtkaraktär, såsom IT och sällanköp, i dagens marknadsklimat.

Minskar vaccinet stimulansbehovet?

I närtid är svaret nej, då världen först måste ta sig igenom den senaste virusvågen, vilket talar för fortsatta stimulansåtgärder. Centralbankschefen Powell menar att de fortsatt kommer att använda sina program till fullo för att stötta ekonomin så länge det krävs.

Fortsatt goda förutsättningar i stort

Det är nog rimligt att vänta sig att marknaden kan få förnyad kraft när fler vaccinframgångar presenteras, även om effekten inte blir lika dramatisk då mycket redan är inprisat i kurserna. Då vi ser en period med fortsatt ekonomisk återhämtning, understödd av låga räntor och stora stimulanser, trots en negativ covid-19 utveckling, är det sammantaget ett klimat som vi bedömer har goda förutsättningar att fortsätta attrahera kapital till aktiemarknaden.

 

Långräntorna styr sektorrotationen
För en fortsatt rotation från tillväxtbolag till värdebolag måste räntorna stiga


Tydligt samband mellan börser och stödköp
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)

 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Istället för att reagera positivt på de stigande förhoppningar om att ett flertal vaccin kan komma att godkännas redan i december har oron för den ökade smittspridning tagit överhanden på investerarkollektivets humör. Målet att nå ut med de första vaccindoserna redan i december är troligen inte en omöjlighet, särskilt med tanke på den höga politiska prioritering som det här har. Efter några starka börsveckor tog optimismen en paus när spridningen av covid-19 ökade och nya restriktioner annonserats. Bidragande var även det något oroande uttalade från finansminister Steven Mnuchin om att han vill se ett slut på delar av Feds pandemiutlåning och kommer inte förlänga tidsramen för vissa av Feds nödprogram efter årsskiftet. Visserligen hade flertalet av programmen bara utnyttjats i liten omfattning men Fed hade ändå önskat att de skulle finnas kvar som en extra försäkring om det ekonomiska läget förvärras. Signalerna om oenigheter mellan Fed och finansdepartementet skapar en viss oro då samarbete kring stimulansarbetet är otroligt viktigt för den sköra ekonomin.


Efter några starka veckor tog marknaden en paus
OMXC30Makrostatistik

Statistik över detaljhandeln i USA var svagare än väntat och väcker viss oro inför hur den återigen snabba virusspridningen och nya restriktioner kommer att påverka produktion och efterfrågan under resten av året. Givet hur restriktioner påverkade konsumenternas beteenden under våren är nedåtriskerna i data tydliga för resten av året. Det visar även att behovet av stimulanserna, som ännu inte är överenskommet inom kongressen, är större än någonsin. Stämningsläget på bostadsmarknaden har varit betydligt mer positivt där husmarknaden i USA fortsätter visa styrka och ger stöd till en annars skör amerikanska ekonomi. Även i Sverige visar data från Valueguard att bostadspriserna fortsatte att stiga i oktober. Sett över senaste året har villapriserna stigit med 13 procent och bostadsrätterna närmare 6 procent. Trots det osäkra läget är det tydligt att låga räntor och stödpolitik ger oväntat stort boprisstöd i dagsläget. Arbetslösheten i Sverige sjönk till 8,6 procent i oktober från 8,9 procent i september, säsongsrensat. Nya restriktioner och en svagare efterfrågan på svensk export efter nedstängningar i Europa riskerar däremot att lyfta arbetslösheten kommande månader.

Nya restriktioner kan pressa detaljhandeln igen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Trots en något mer dämpad utveckling under föregående vecka syns, i det något större perspektivet, fortsatt frikoppling mellan finansiella marknader och virusspridning. Egentligen är det inte så konstigt. Marknadsaktörer håller i vanlig ordning blickarna inställda mot förutsättningarna längre fram i tiden och då finns anledning till optimism. Tack vare vaccin och fortsatta stödåtgärder är utsikterna för ekonomisk återhämtning goda och summan av kardemumman blir ett gynnsamt klimat för risktillgångar som aktier, samtidigt som räntor lär förbli under press. Läget reflekteras i börsbolagens vinstprognoser för nästa år. De är optimistiska och det är långt ifrån osannolikt att de behöver justeras ned, men så länge det inte kan antas ske med stor hastighet och kraft behöver det inte innebära sämre börsutsikter taktiskt. Så tenderar nämligen att vara fallet inför varje nytt börsår - analytikerna inleder året optimstiskt för att sedan successivt revidera ner sina estimat under årets gång. Skulle så ske även 2021 behöver det alltså per automatik inte vara synonymt med dåliga börsförutsättningar och i synnerhet inte när centralbankerna, som idag, uttalat kommer att fortsätta göra allt som krävs för att stötta ekonomin. Stater visar dessutom också stor stimulansvilja, även om kompromissviljan i den amerikanska kongressen just nu tycks vara begränsad. Det är dock vår bedömning att en överenskommelse där kommer att nås.


Vinsttillväxt kalenderår
MSCI AC WorldMakrostatistik

Idag måndag kommer preliminärt inköpschefsindex för november månad i eurozonen samt i USA. Morgondagen bjuder på utfallet i tyska IFO-index för november månad och indexet väntas ha fallit till följd av tilltagna restriktioner i spåren av ökad smittspridning. Samma dag samt på onsdag ges mer ljus på läget avseende den amerikanska bostadsmarknaden, som hittills har visat styrka. Under onsdagen får vi också slutgilitigt Michiganindex över humöret hos amerikanska hushåll innevarande månad, där preliminära siffror visade på en försämring från 82 till 77. Sedan får vi ta del av privatkonsumtionen och PCE-inflationen för oktober månad liksom BNP-estimat för årets tredje kvartal och prelinimiära order varaktiga varor i oktober. Däruöver offentiggörs dessutom protokollet från Fed:s policymöte i början av november. Här hemma i Sverige släpps november månads KI-barometer på torsdag och samma dag lämnar Riksbanken räntebesked. Viktig svensk makrodata får vi också på fredag, framför allt i form av BNP för det tredje kvartalet och detaljhandelsstatistik för oktober månad.

Tyskt IFO-index väntas falla
Mer omfattande restriktioner spås ha pressat förtroendet inom tyskt näringsliv
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Multiq (kl 12.30).

Övrigt

Stämmor: Aros Bostadsutveckling (extra), JM (extra). Ex. utdelning: Hexpol (2:30 SEK), Magnolia Bostad (2:00 SEK). Övrigt: Tokyobörsen stängd.

Tisdag

Utl. rapporter

GAP (kl 22.15), Abercrombie, Autodesk, Dell, HP, Medtronic.

Övrigt

Stämmor: Assa Abloy (extra), Engelska skolan, Free2Move (extra), Nextcell Pharma, Prevas (extra). Ex. utdelning: JM (6:25 SEK).

Onsdag

Utl. rapporter

Rockwool (kl 8.00-9.00), Avance Gas, Frontline, Deere.

Övrigt

Stämmor: Biogaia, Chr Hansen, Omnicar (extra), Selectimmune Pharma. Ex. utdelning: Assa Abloy (1:85 SEK, andra del). Kapitalmarknadsdag: Alfa Laval: webbsänd kl 14.00-16.00.

Torsdag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Sensys Gatso (kl 8.30), Strax (kl 8.55), Consilium, Malmbergs (lunchtid).

Övrigt

Stämmor: AAK (extra), Academedia, Atlas Copco (extra), Diamyd Medical, Hamlet Pharma, Mälaråsen (extra), Prime Living (extra). Övrigt: USA-börserna stängda.

Fredag

Rapporter

Anoto (kl 8.00), Sectra (kl 8.15), Moment Group (ändrat datum) (kl 8.30), Endomines (ändrat datum från 12/11).

Övrigt

Stämmor: Bioinvent (extra), Epiroc (extra), Magle Chemoswed (extra), Sinch (extra).  Ex. utdelning: AAK (2:10 SEK), Academedia (1:50 SEK), Atlas Copco (3:50 SEK). Övrigt: USA-börserna halvdag.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. 

 

Analytikerna bakom veckoanalysen