Hur påverkas min motorförsäkring av inflationen?

När kostnaderna för skador ökar för försäkringsbolagen, drabbar det försäkringskollektivet genom en årlig premieökning, en så kallad indexering. Med anledning av det oroliga världsläget och den turbulenta ekonomin, ställer sig många nu frågan: hur stor premieökning bör jag räkna med inför 2023?

Vad påverkar försäkringsbolagens kostnader?

Indexeringen styrs av försäkringsbolagens kostnadsökningar, vilket kan variera mellan försäkringskategorier och försäkringsbolag. Det kan finnas många orsaker bakom bolagens ökade kostnader men ofta är det en naturlig följd av samhällsklimatet och dagsaktuella händelser. Här följer några exempel på faktorer som orsakar ökade kostnader som leder till premieökningar för motorförsäkringar: 

  • Fler bilister. I efterdyningarna av pandemin har mycket gått tillbaka till det normala. Det innebär att färre jobbar på distans och fler tar bilen in till kontoret. Med fler bilister på vägarna, ökar även antalet skador. 
  • Dyrare reservdelar och reparationskostnader. Priserna på reservdelar har ökat till följd av inflationen. Det leder i sin tur till ökade reparationskostnader. Ett exempel är reparationskostnaderna för glas och lack, som har ökat med cirka 20 procent respektive 6 procent, under det senaste året. 
  • Brist på reservdelar. Bristen på reservdelar resulterar i långa väntetider och när fordonet blir stående på verkstaden ökar även reparationstiden. Det leder till en ökad reparationskostnad och en längre hyrbilstid. 
  • Komplexa fordon. Fordonen blir allt mer komplexa och innehåller mer avancerad elektronik och teknik. Det ställer högre krav på kunskap och gör reparationerna mer tidskrävande. 
  • Dyrare drift. Ränteutvecklingen och det stigande elpriset har drivit upp kostnaderna för verkstäderna. För en del bilverkstäder har elkostnaden ökat med över 500 % på bara ett år.

Hur hög kan indexeringen bli inför 2023?

Den generella indexökningen för motorförsäkringar inför 2023 har ännu inte fastställts. Men den förväntas landa på omkring 5-6 procent. Det är med andra ord inte bara kostnader för material, el och räntor som kommer att öka för företagen – utan även försäkringarna. 

I tider som dessa är det därför av stor vikt att konkurrensutsätta företagets befintliga försäkringsavtal för att minska kostnaderna. Hur mycket skulle ditt företag tjäna på att byta försäkring?

Söderberg & Partners Motor - ett tryggt val i en orolig tid

Söderberg & Partners Motor är ett försäkringskoncept där ditt företag erbjuds marknadsledande villkor för motorförsäkringar. Konceptet riktar sig både till dig med enskilda motorförsäkringar och till dig med ett flerfordonsavtal. I Söderberg & Partners Motor har vi upphandlat tusentals motorförsäkringar i grupp. Den samlade premievolymen ger stordriftsfördelar som i sin tur leder till flera förbättringar för dig som kund: 

  • Indexökningen blir mellan 0,5-2 procent lägre än indexeringen för försäkringar utanför Söderberg & Partners Motor. 
  • Försäkringsskyddet innehåller flera unika fördelar, bland annat får du en villkorsgaranti i jämförelse med företagets tidigare likvärdiga försäkring.
  • Om olyckan skulle vara framme, kan du räkna med en smidig skadereglering.
  • Vi finns tillgängliga med personlig service, när du behöver den.  

För att du ska känna dig trygg med ditt val av försäkring, konkurrensutsätter vi Söderberg & Partners Motor löpande. Ett gediget arbete, där vi utvärderar villkor, priser och service på hela försäkringsmarknaden. På så vis kan du vara säker på att försäkringen fortsätter att vara marknadsledande i sitt slag, även över tid.  

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.