Specialistteam försäkrar företag med komplex riskprofil

13 juni 2022
Globala storbolag inom industrin har ofta en mer komplex riskprofil än många andra företag. För att säkerställa att försäkringsskyddet blir komplett, krävs därför specialistkompetens inom ett flertal områden. Nu breddar Söderberg & Partners sitt tjänsteutbud för att kunna möta dessa behov på ett bättre sätt. Med handplockade specialistteam från Söderberg & Partners Specialty, kan vi nu samla den kompetens som krävs för att ge även dessa bolag ett heltäckande försäkringsskydd.

Söderberg och Partners har lång erfarenhet av specialanpassade företagsförsäkringar för olika branscher. Nu utökas tjänsteutbudet ytterligare för att även kunna hjälpa kunder med specialistrådgivning inom nischade försäkringsområden.

”Vi har sett en växande efterfrågan av försäkringsrådgivning som kräver hög tillgänglighet och specialistkunskap. Vi har därför valt att utöka vårt tjänsteutbud för att kunna möta dessa behov på ett bättre sätt”, säger Björn Thorstrand, chef Affärsområde Sak.

På Söderberg & Partners har vi seniora specialister inom ett flertal nischade försäkringsområden. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder följande specialiserade team, samlade under Söderberg & Partners Specialty:

  • Aviation
  • Trade Credit
  • Bank, Finans och Professionsansvar
  • Cyber
  • Entreprenad och försäkringsgarantier
  • M&A Risk and Insurance Solutions
  • Ocean Marine

Genom att handplocka individer från specialistteam som matchar kundens behov, kan Söderberg & Partners samla den expertis som krävs för skapa trygga, kompletta och specialdesignade försäkringslösningar – även för bolag med mer särskilda behov.

”Stora globala företag inom industrin kräver specialistkompetens inom ett flertal områden. Kompetens som inte kan rymmas i en medarbetare, utan endast kan uppnås i ett team av dedikerade specialister”, menar Martin Flink, ansvarig Söderberg & Partners Specialty och fortsätter:

”Våra kunder finns över hela världen och det kräver en djup kunskap i såväl globala försäkringsprogram som i nischade försäkringssegment. Här kommer Söderberg & Partners Specialty in. Vi ser till att rätt team ansluts för att möta kundens behov – oavsett komplexitet.”

För att löpande utöka kunskapen inom bolaget arbetar Martin och hans team även med intern kompetensutveckling.

”Vi vidareutbildar löpande våra försäkringsrådgivare och riskkonsulter. De rådgivare som visar intresse för särskilda områden får chansen att specialisera sig med hjälp av interna mentorgrupper, så kallade Practice Groups. På så sätt bygger vi en organisation som blir tillgänglig och snabbrörlig­ – även över tid”, berättar Martin.

Självklart kan expertteam från Söderberg & Partners Specialty även användas för mindre företag vid behov. Det är inte storleken i sig som avgör när specialister behöver kopplas in, utan företagets behov och bransch.

”Att vi nu breddar erbjudandet med specialistteam ändrar inte på något vis vår breda satsning på övriga kundsegment. Tvärtom. Vi fortsätter att hela tiden vidareutveckla erbjudandet för hela vår kundgrupp. Söderberg & Partners Specialty innebär att vi kan bredda vårt tjänsteutbud, för att kunna hjälpa fler kunder. Specialty kan även kopplas in för mindre bolag med liknande behov”, avslutar Martin.

Vill du veta mer om våra specialanpassade försäkringar från Söderberg & Partners Specialty?
Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.