Stenskott – ett kostsamt vårtecken

26 apr. 2022
Nu är våren kommen och med den ökar risken för glasskador på våra vägar. Totalt sett under våren ökar glasskadorna med cirka 30 procent, men statistik från Svenska försäkringar visar även att glasskadorna har mer än tredubblats sedan 1995. Det finns därför goda skäl för dig att se över ditt företags motorförsäkring och skydda dig på bästa sätt mot stenskott och glasskador.

Varför har stenskotten ökat? ­­­­

Ökningen av stenskott i Sverige de senaste åren har flera orsaker. Ett större antal trafikanter i kombination med förändringar i nytillverkade bilar och annorlunda vägstandard är några av faktorerna bakom den markanta ökningen av antalet glasskador. På grund av tidigare krav på stänkskydd utrustades äldre bilar med det vilket gjorde att grus och småsten ofta fångades upp. Detta är ovanligt på nytillverkade bilar efter avskaffandet av stänkskyddskravet. Dessutom har vindrutorna blivit allt tunnare. Dessa faktorer förenat med att grus ligger kvar på vägarna från vintern gör att stenskotten ökar under den tidiga våren.

Hur försäkringen gäller

För att försäkringen ska täcka glasskador krävs att du tecknar en kaskoförsäkring. I den omfattas normalt stöld-, brand-, maskin-, vagn-, avställnings-, och just glasruteskador. Som regel gäller lägre självrisk vid stenskott om vindrutan repareras i stället för att bytas ut och det är därför viktigt att du snabbt vänder dig till en verkstad och får skadan åtgärdad.

Självrisken vid byte av vindrutan kan för personbilar och lätta lastbilar ligga mellan allt från 1 000 kr och 5 000 kr, dock vanligtvis runt 1 500 kr. För tunga lastbilar är emellertid standarden 35 procent av prisbasbeloppet (alltså 16 905 kr) eller lägst 1 000 kr. Just din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Vid reparation av ett stenskott är dock självrisken hos många försäkringsbolag 200 kr. Genom att snabbt reparera rutan på en verkstad kan du alltså spara flera tusen kronor. Det är därför viktigt att du snabbt åtgärdar skadan och ser till att du skyddar dig på bästa möjliga sätt genom att begränsa den.

Tips för att begränsa skadan

  • Genom att sänka farten och hålla avstånd till bilen framför minskar risken för att drabbas av stenskott.

  • Laga stenskottet innan en spricka uppstår. På så sätt undviker du att behöva betala onödiga pengar för att byta bilrutan. Detta är bra för både plånbok och miljö.

  • Ett enkelt sätt att förhindra att en spricka uppstår vid stenskott är att använda stenskottsplåster vilket förhindrar att skadan blir värre. Dessa finns att beställa gratis.

  • Undvik att köra i mitten av vägen. Ofta samlas grus i mitten av körbanan, varför det är bra att undvika att köra där.

Behöver du hjälp att se över hur ditt företags motorförsäkring ser ut?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.