Söderberg & Partners ändrar hållbarhetskriterier – inkluderar försvarsmateriel i hållbarhetsportföljer

28 mars 2022
- Öppnar upp för investeringar i konventionella vapen inom hållbara portföljmandat

Söderberg & Partners Wealth Management AB meddelar idag att riktlinjerna för bolagets hållbarhetsportföljer uppdateras för att kunna tillåta investeringar i försvarsmateriel. Det har länge varit branschstandard att exkludera verksamheter som framställer försvarsmateriel och vapen i de investeringslösningar som klassas som ”hållbara”, men det rådande säkerhetspolitiska läget i världen visar att det behöver ske en nyanserad diskussion kring vilken roll försvarsmateriel och vapen kan spela i arbetet för en global hållbar utveckling.  

- FN:s Globala mål brukas ses som riktlinjer för vad hållbara investeringar ska uppnå, och mål nummer 16 syftar till fredliga och inkluderande samhällen. I en ideal värld bör detta uppnås utan vapen, men den nuvarande situationen i Ukraina visar dessvärre att det behöver finnas goda försvarsmöjligheter för att kunna bevara och verka för demokratiska, fredliga och inkluderande samhällen där korruption motarbetas och mänskliga rättigheter får frodas, säger Kajsa Brundin, chef för Investment Management på Söderberg & Partners Wealth Management. 

Genom denna förändring i hållbarhetsportföljerna är förhoppningen också att kunna bidra till att fler ansvarsfulla förvaltare kan överväga investeringar i försvarssektorn.

- Försvarsindustrin är en relativt komplex högrisksektor utifrån flera olika hållbarhetsfaktorer, och investeringar i försvarsbolag ställer väldigt höga krav på hållbarhetskompetensen hos förvaltaren. Om försvarsindustrins potential i arbetet för fredliga samhällen ska kunna realiseras till fullo behöver förvaltare och hållbarhetsanalytiker sätta sig in i denna bransch mer än tidigare, för vi tror att det vore gynnsamt om fler ansvarsfulla ägare engagerade sig i denna sektor, säger Kajsa Brundin.

De uppdaterade riktlinjerna för Söderberg & Partners Wealth Managements hållbara portföljmandat tillåter investeringar i så kallade ”konventionella vapen”, som är en samlingsterm för den typ av försvarsmateriel som är tillåtet att använda i krig enligt de rådande konventioner och principer som utgör den humanitära rätten - även kallad ”krigets lagar”. Dessa konventioner och principer förbjuder bland annat användningen av så kallade kontroversiella vapen i krig, dit kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber, samt personminor räknas. Investeringar i dessa typer av vapen tillåts inte i Söderberg & Partners Wealth Managements hållbara portföljmandat.

 

För mer information, kontakta:
Anna Charlotta Johansson, tf Informationschef, Söderberg & Partners
annacharlotta.johansson@soderbergpartners.se
Tel: 070-356 30 32