Allt fler kommuner tecknar va-försäkring

Den nya va-försäkringen som S&P Underwriting Agency började marknadsföra i våras har fått en bra start. Hittills har fjorton kommuner tecknat försäkringen. Men det långsiktiga målet är klart högre än så.

– Vi räknar med att inom två år kommer minst 50 kommuner att ha tecknat den här försäkringen, säger Jan Hallberg på S&P Underwriting Agency.

– I dagsläget har vi ungefär 30 offerter ute hos kommunerna, fortsätter han.

Det var i maj som S&P Underwriting Agency började marknadsföra en alldeles ny försäkring som riktar sig till kommuner som drabbats av nederbördsskador. Ansvaret för dessa typer av skador omfattas nämligen inte av kommunernas vanliga ansvarsförsäkring. Inte sällan har därför stora summor betalats ut till drabbade fastighetsägare och deras försäkringsbolag.

S&P Underwriting Agency är en agentur som i detta fall företräder försäkringsgivarna Lloyd´s och Protector. De två försäkringsgivarna delar på ansvaret för eventuella ersättningar. Högsta ersättning är 50 miljoner kronor.

– Det var svårt att hitta intresserade försäkringsgivare för denna försäkring, säger Jan Hallberg, som berättar att idén till försäkringen har funnits inom Söderberg & Partners och S&P Underwriting Agency under en längre tid.

Hittills har det varit mindre och medelstora kommuner som har tecknat försäkringen, men enligt Jan Hallberg ligger offerter ute hos flera större kommuner. Geografiskt återfinns de kommuner som har tecknat försäkringen i hela Sverige.

– Det har ju de senaste åren varit en del uppmärksammade översvämningar i Sverige, säger Jan Hallberg som en förklaring till det stora intresset för försäkringen. Och även om man kan tro att risken för översvämningar är störst i södra Sverige så finns det utredningar som påvisar att risken är stor i hela Sverige.

Det som Jan Hallberg gärna vill framföra är att försäkringen inte bara täcker va-huvudmannens skadestånd enligt lagen om allmänna vattentjänster, utan också övriga kostnader som är förknippade med skadan. Till exempel omfattas kostnaden för att anlita externa tekniska konsulter för en va-utredning.

Marknadsföringen av den nya försäkringen sker i första hand genom andra förmedlare men även genom företagets informations- och nyhetsbrev till kommunerna.

 

Vad har varit svårast med att marknadsföra försäkringen?

– Det har varit svårt att få fram information om inträffade skador samt kostnaden för dessa, vilket i sin tur gjort det svårt att sätta premien. I början var det nog också så att kommunerna i första hand såg premierna som nya kostnader som måste finansieras. Men nu märker vi hur intresset för själva lösningen börjar öka, säger Jan Hallberg, som också berättar att de med tiden fått en allt bättre bild av själva marknaden samt risker och omfattningen av översvämningsskador.

S&P Underwriting Agency AB är en coverholder eller försäkringsagentur som specialiserar sig på försäkringar inom offentlig verksamhet, bygg- och fastighetsbranschen och energi (vindkraft). Bland annat erbjuder man olika typer av försäkringsgarantier och andra nischprodukter. Bolaget är en godkänd Lloyd’s coverholder sedan 2013.