Nyttan av en enad kraft - Samordnad upphandling

22 apr. 2018
Många försäkringsbolag har idag större finansiella resurser än storbankerna. Med detta följer stort inflytande och stor makt. Som enskild försäkringstagare kan det vara svårt att förhandla fram de bästa villkoren för en försäkring med ett stort försäkringsbolag som motpart. För att bidra till att jämna ut de ekonomiska olikheterna i förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare lanserade Söderberg och Partners Samordnad upphandling.

Idag utgör konceptet Sveriges största volymupphandling för förmedlad företagsförsäkring, med en samlad premievolym på över 200 miljoner kronor. Idén bygger på att flera försäkringstagare upphandlar tillsammans för att utnyttja styrkan som den gemensamma volymen medför. Upphandlingskraften ökar försäkringsbolagens intresse och på samma gång möjligheterna till förhandling för de deltagande företagen.

Samordnad upphandling är något som den offentliga sektorns olika verksamhetsgrenar har använt sedan 2012 för att garantera kvalitativa lösningar till bästa pris. Sedan 2016 erbjuds detta koncept även till Söderberg och Partners företagskunder. Exempel på försäkringstyper som upphandlas genom samordnad upphandling är: cyberförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, VD- & Styrelseansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring, motorfordonsförsäkring samt företagsförsäkringar (ett paket där ett antal försäkringar för små och mellanstora företag ingår).

 

Fördelarna som den Samordnade upphandlingen innebär är bl.a.:

  • I genomsnitt 20 % lägre premier
  • Bättre villkor jämfört med enskilt förhandlade avtal
  • Tidsbesparing för dig som kund genom att ta del av en gemensam kravställning och villkor istället för att själv jämföra och kontakta olika försäkringsbolag.
  • Du får ta del av nyttan i kraften hos den samlade volymen samtidigt som du får en individuellt anpassad produkt
  • Den bästa lösningen för kunden baserat på ett poängsystem i vilket mellan 25 och 30 offerter från olika försäkringsgivare har jämförts och poängsatts
     

- Genom en tydlig upphandlingsprocess har vi sett ett större intresse från flera aktörer. I konkurrensen som skapas så vässar försäkringsbolagen sina erbjudanden för att vinna kunder. Det är inte bara fråga om stora prisförbättringar, utan även mer förmånliga och till och med unika villkorsförbättringar. Det känns särskilt roligt att kunna ge våra kunder en försäkringslösning som traditionellt sett inte erbjuds till alla, säger Stefan Nybacka, rådgivare på Söderberg & Partners. 

Något som särskiljer Söderberg och Partners Samordnade upphandling är att villkoren har individualiserats för att fungera inom olika branscher. Genom att låta försäkringstagare från olika verksamhetsområden delta i utformningen av de upphandlade kraven säkerställs att utmärkande behov för olika branscher tillgodoses.