Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Wealth Management AB

Ersättningspolicy

Bolagsstyrning

Finansiell information

Kontrollfunktioner

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets kontrollfunktioner.

Håkan Dahlberg - Compliance Officer
Född 1976
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen 2017
Compliance Officer sedan 2017
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Arbetet inom bank- och finanssektorn sedan 2001 i olika specialistroller inom affärsverksamheten samt inom regelefterlevnad, senast som Compliance Officer på Danske Bank och Enhetschef på Finansinpesktionen.

Jessica Lund - Riskansvarig
Född 1982
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2017
Riskansvarig sedan 2019
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Tidigare senior risk manager på AFA Försäkrings kapitalförvaltning samt revisor på KPMG AB med inriktning på bank, finans och försäkring.

Ledning

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

Joel Grönberg - Verkställande direktör
Född 1977
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan  2004
Verkställande direktör sedan 2013
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Ett antal tidigare positioner inom Söderberg & Partnerskoncernen, senast som affärsområdesansvarig Institutions.

Styrelse

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Nedan redovisas bolagets styrelse.

Olle Claeson - Styrelseordförande
Född 1954
Invald 2016
Andra uppdrag
Oberoende konsult och rådgivare till institut och företag inom den finansiella sektorn. Styrelseordförande i Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Mer än trettiofem års erfarenhet från den finansiella sektorn inom Sverige och internationellt. Tidigare Partner och grundare av KPMG Financial Sector Consulting och ansvarig för Stora Företag inom KPMG Sverige. Senare även grundare av Omeo Financial Consulting AB samt företagets VD och styrelseordförande under en rad år. Styrelseledamot Ikano Bank AB samt ordförande i bankens Risk & Capital Committee samt Compliance & Audit Committee. 
Antal styrelseuppdrag 3

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, koncernchef
Född 1972
Invald 2013
Andra uppdrag
Koncernchef Söderberg & Partners
Utbildning
Civilekonom samt studier inom Business Administration.
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).
Antal styrelseuppdrag 9

Pernilla Oldmark - Styrelseledamot
Född 1969
Invald 2016
Andra uppdrag
General Manager Northern Europe Transcom
Utbildning 
Juristexamen
Bakgrund
Tjugo års erfarenhet från telecombranschen inom försäljning, product management, kommunikation och marknadsföring, bland annat som som Kommunikations- och marknadsdirektör Tele2 Sverige. Senast Chief Communication and Commercial Officer på Cabonline Group.  
Antal styrelseuppdrag 9

Margareta Nylén - Styrelseledamot
Född 1955
Invald 2017
Andra uppdrag 
Inga andra uppdrag
Utbildning 
Civilekonom
Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat som Chief Operating Officer (COO) inom SEB Internrevision med ansvar för riskbedömning, revision och rapportering inom SEB internationellt.  
Antal styrelseuppdrag 2

Johan Vallin - Styrelseledamot
Född 1977
Invald 2020
Andra uppdrag
Global Head of AI and Data Science, Electrolux
Utbildning
Civilingenjör 
Bakgrund
Bakgrund inom artificiell intelligens och teknologi inom försvar, telekommunikation, tillverkningsindustri och flera andra branscher. Verkar även som rådgivare, partner och i vissa fall grundare för startups med teknologi och data i kärnan av verksamheten. 
Antal styrelseuppdrag 4

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Juridisk information

Kontakta oss