Skip to main content Skip to main navigation

Verksamhetsområden

Pension


Inom Pension erbjuder Söderberg & Partners rådgivning, stöd och administrativa tjänster kring tjänstepension och personförsäkringar. Grunden för rådgivningen är våra analyser. Genom skräddarsydda lösningar tillgodoses varje kunds önskemål oavsett om det handlar om privatpersoner eller företag med tusentals anställda. Vi hjälper arbetsgivare med bra tjänstepensionslösningar för deras medarbetare vilket också gör företagen mer attraktiva som arbetsgivare.

Erbjudandet innefattar bland annat att utforma och upphandla pensionsplaner och gruppförsäkringar till kunder och ger individuell försäkringsrådgivning, grupprådgivning samt rådgivning kring försäkringsskydd. Genom vår ställning som en av de marknadsledande aktörerna på området, kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga villkor för våra kunder.

Inom affärsområdet arbetar bland annat:

Administratörer, analytiker, compliance officers, försäljningsansvariga, kundbokare, produktspecialister, produktutvecklare, projektledare, rådgivare och systemutvecklare.

Vi bedriver pensionsrådgivning i:

Sverige, Danmark, Norge, Finland och Holland.

Läs mer om Söderberg & Partners Pension

Sak- och företagsförsäkringar


Företag exponeras mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen.  Genom en detaljerad riskanalys hjälper Söderberg & Partners företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar. Via kvalificerad rådgivning hjälper vi sedan kunderna att matcha företagets behov inom varje försäkringsområde mot de produkter och villkor som finns på marknaden.

Vi förvaltar och administrerar dessa företagsförsäkringar:

 • Ansvarsförsäkringar
 • Egendoms- och avbrottsförsäkring
 • Fordon- och transportförsäkringar
 • Företagets skadeflöde
 • Förmögenhetsbrott
 • Konsult och entreprenad
 • Kreditförsäkringar
 • Offentlig verksamhet
 • Tjänstereseförsäkring
 • Cyberförsäkring

Utöver försäkringsskydden erbjuder Söderberg & Partners även skadekonsultation för företag som behöver hjälp när olyckan har varit framme.

Gruppförsäkringar

Söderberg & Partners Grupp tillhandahåller ett flertal upphandlade gruppförsäkringsplaner som komplement till kunder (och medarbetare). Produkterna som Grupp erbjuder är bland annat frivillig gruppförsäkring, sjukvårdsförsäkring, inkomstförsäkring, med flera.

Affinity

Söderberg & Partners Affinity arbetar med att ta fram mervärdesförsäkringar som ger våra kunders kunder starka argument i sin marknadsföring och ett unikt kunderbjudande i konkurrens med andra. Det kan vara produkter som till exempel leasingförsäkringar, reseförsäkringar och hemförsäkringar. Affinity upphandlar paketlösningar och skräddarsyr unika lösningar till befintliga och nya kunder till Söderberg & Partners. Affinity är ett komplement till våra rådgivares affär och arbetar med kunder inom såväl Pension som Sak.

Inom Sak- och företagsförsäkringar arbetar bland annat:

Administratörer, affärsutvecklare, analytiker, compliance officers, jurister, projektledare, riskingenjörer, rådgivare, skadereglerare, systemtestare och systemutvecklare. 

Vi bedriver rådgivning i:

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna.

Läs mer här

Wealth Management


Söderberg & Partners Wealth Management är en av Sveriges ledande aktörer inom kapital- och förmögenhetsförvaltning. Affärsområdet växer kraftigt och har fortsatt ambitiösa tillväxtplaner. Vi erbjuder rådgivning till privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner.

Wealth Management har också tillgång till specialister inom ekonomi, skatt, juridik och företagande. Vi arbetar för att ge de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden utifrån kundens unika behov.

Tjänsteutbud inom Wealth Management:  

 • Portföljförvaltning
 • Investeringsrådgivning
 • Förmedling av krediter och lån
 • Pensionsrådgivning
 • Försäkringsrådgivning
 • Institutionell rådgivning
 • Juridiska och ekonomiska kringtjänster, exempelvis skatte- och familjerättslig rådgivning samt bokförings- och redovisningsstöd

Investment Management

Inom Wealth Management finns även Investment Management som är koncernens centrala analys- och förvaltningsavdelning. Här utformas investeringsanalyser inom olika områden såsom marknadsanalys, fondanalys, hållbarhetsanalys, livbolags- och fondförsäkringsanalys. Investment management bidrar även i implementeringen av analysen genom portföljförslag, portföljförvaltning, riskbevakning i riskmotorn och analyser för Asset Management.  Vårt viktigaste verktyg för betygsättning av dessa är Trafikljuset, och vi kommunicerar resultatet genom veckoanalyser, strategirapporter, Fundfinder, poddar med mera.

Inom verksamhetsområdet arbetar bland annat:

Analytiker, rådgivare, affärsutvecklare, compliance officers, administratörer, projektledare, portföljförvaltare, backoffice-medarbetare, systemutvecklare, risk managers, säljare, familjerättsjurister, finansanalytiker, finansiella planerare, redovisningsekonomer, skattejurister och skatterådgivare.

Wealth Management finns i:

Sverige och Norge.

Läs mer om Wealth Management

People management


Novare Pay

Novare Pay är ett konsultbolag som är specialiserat på löner, incitamentsprogram, förmåner och tjänstepensioner. Genom skräddarsydda tjänster hjälper vi företag och organisationer att nå framgång inom ersättningsområdet. Novare Pay ger löpande marknadsinsikt och rådgivning till ett brett omfång av kunder, från små till multinationella företag.

Läs mer

Heartpace – Performance management

Heartpace är en digital lösning för att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens. Med verktyget kopplas medarbetarnas mål samman med bolagets övergripande strategier.

Läs mer

Learnster – utbildningsportal

Learnster är en digital utbildningsportal för till exempel kompetensutveckling och introduktionsutbildningar för nya medarbetare.

Läs mer

 

Payroll

Payroll är Söderberg & Partners löneoutsourcingtjänst och erbjuder en totallösning för lönehantering och personaladministration. Tjänsten är helt webbaserad och inkluderar såväl administrativa gränssnitt som rapporteringsverktyg och vår lönehanteringstjänst med full service via telefon och mejl för alla användare. Vi har tagit fram ett unikt gränssnitt med användaren i fokus. Mobilanpassad, intuitiv och tydlig så att medarbetaren snabbt kommer igång.

Vi på Söderberg & Partners använder själva Payroll till vår lönehantering och tidrapportering samtidigt som vi erbjuder Payroll som en tjänst till våra kunder.

Läs mer

 

Benefits & Wellnet

Benefits är en digital förmånsportal med komplett kompensationsöversikt. Benefits erbjuder en smidig helhetslösning för arbetsgivare att nå ut och bredda sitt förmånserbjudande och samtidigt reducera administration.

Vi på Söderberg & Partners använder även själva Benefits där vi har många förmånliga erbjudanden.

Wellnet är en förmånsportal för friskvård med ett varierat och kvalificerat hälsoutbud. Wellnet administrerar Söderberg & Partners interna friskvårdsbidrag, men är även en tjänst, tillsammans med Benefits, som vi erbjuder till kunder.

Läs mer

 

Söderberg & Partners Consulting Services

Söderberg & Partners Consulting Services är en konsultenhet med fokus på att tillhandahålla tjänster direkt åt kundföretag samt till Söderberg & Partners interna verksamheter. Fokus ligger på att möta kundföretagens behov och frågeställningar utefter Söderberg & Partners tjänsteutbud.

Consulting Services driver frågeställningar framåt genom projektledning, genomlysning och övriga konsultativa tjänster såsom:

 • Projektledning
 • Implementation av nya kunder eller utökade kunduppdrag
 • Sammanlänkning av verksamheter inom S&P
 • Konsultuppdrag för specifika frågeställningar, t.ex. vägledning åt, eller leverans till kund
 • Workshops, utbildningar och seminarier

 

Söderberg & Partners Bolån

Söderberg & Partners Bolån förmedlar bolån till en bred kundgrupp med olika situationer på bostadsmarknaden. Utöver ett bra bolåneerbjudande tillför vi en hög grad av personlig kontakt, med hög tillgänglighet och snabba svar.

Läs mer

Financial Technology

Vi tillhandahåller system inom finansiell analys och rådgivning, investering och förvaltning, pension och försäkring, personalförmåner och lön med mera. Majoriteten av våra utvecklare sitter på huvudkontoret i Stockholm, och vi har även utvecklingshubbar i Göteborg och Madrid.

Läs mer

Kontakta oss