Ny strategirapport: Hur ser börsförutsättningarna ut för 2023?

26 jan. 2023
- Fortsatt osäkerhet, men ljusglimtar syns vid horisonten i form av avmattning i inflationstakten och i räntehöjningarna.

Idag publicerar Söderberg & Partners den första strategirapporten för året, där synen på marknadsförutsättningarna för 2023 summeras.

- Blickar vi ut över 2023 bedömer vi att mycket av fjolårets osäkerhet kommer bestå, men att förutsättningarna för de finansiella marknaderna kommer se något annorlunda ut. Det som skiljer 2023 från 2022 är bland annat att vi har nått toppen av inflationstakten i USA, viket innebär att slutet på räntehöjningarna närmar sig. Det är positivt då det minskar den ränte- och inflationsoro som präglade börserna i fjol. Däremot är den senaste tidens svaghetstecken i den globala ekonomi oroande givet effekterna det kan ha på bolagsvinsterna. Våren kommer med hög sannolikhet präglas av en fortsatt osäkerhet, vilket bör avspegla sig i volatila börser., säger Marcus Tengvall, investeringsstrateg på Söderberg & Partners

Förändringar i taktiska allokeringar

Efter den starka inledningen på 2023 och den konjunkturella svaghet vi står inför gör vi en del förändringar inom aktiestrategin för olika sektorer.

+ Kommunikationstjänster får höjt betyg från gult till ljusgrönt

+ Dagligvaror får höjt betyg från orange till gult

-  Materialsektorn får sänkt betyg från ljusgrönt till gult

-  Industrisektorn får sänkt betyg från gult till orange

Sammanfattning av börsförutsättningar

Sammantaget summerar vi börsförutsättningarna för 2023 enligt följande:

+ Inflationstakten faller

+ Centralbankerna pausar räntehöjningarna

+ Den stora ränterörelsen ligger bakom oss

+ Dollarstyrkan avtar

+ Kina släpper på covidrestriktionerna

+ Aktiemarknadens värdering är under historiskt snitt

- Recessionsriskerna ökar

- Bolagsvinsterna faller

Du kan ta del av hela strategirapporten här.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se