Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners med Gäster

Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners, bjuder in utvalda gäster för intressanta och inspirerande samtal.

Alla avsnitt


Ekonomisk trygghet

Att placera pengar och förvalta kapital innebär stora frågor som kräver välgrundade beslut. Så även när det kommer till framtida generationer - ens barn. Vad är exempelvis för- & nackdelarna med att spara i ditt eget namn, jämfört med att göra det i barnets namn?

Strategirapport maj 2022

Fjolåret slutade med flaggan i topp på världens börser, men sedan har det mesta gått utför. Efter att i åratal kämpat med att få upp inflationen tvingas världens centralbankschefer nu yrvaket konstatera att de behöver göra om helt och istället strama åt penningpolitiken. I vår senaste Strategirapport går vi igenom hur vi ser på läget nu och hur du som investerare bör agera framöver.

Valet 2022

Valåret 2022 är här och den 11 september är det dags för val till riksdag, regioner och kommuner. Frågor i fokus är Sveriges säkerhet, energipriserna och brottsligheten. Hur ser nuläget ut i de olika partierna och hur är ställningen mellan de olika blocken? Har partiernas stöd ändrats över tid?

Rysslands invasion av Ukraina - Uppföljning

Situationen i Ukraina fortsätter att eskalera och lidandet bland de civila växer allt mer. Oron över säkerhetsläget i Europa ökar. Vi uppdaterar er om det nuvarande läget, vad krigsbrott och brott mot folkrätten egentligen innebär och förväntade marknadsreaktioner.

Rättvisa och hållbara samhällen

Inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26, i höstas publicerades den första delrapporten av FN:s klimatpanel där man pratade om den förhöjda globala temperaturen. Den andra delen av rapporten, som släpptes nyligen, bestyrker slutsatserna om det kritiska läget vi befinner oss i. Rapporten fokuserar dessutom på konsekvenserna det medför vad gäller biologisk mångfald, ekosystem och människor. 

Ryska invasionen av Ukraina

Situationen i Ukraina fortsätter att eskalera och lidandet bland de civila offren för Putins invasion fortsätter att växa. I eventet berör vi Rysslands historia, vilka konsekvenser invasionen kan medföra för Sverige och förväntade marknadsreaktioner.

Börspsykologi

En ovanligt skakig start på börsåret 2022 med kraftiga börsnedgångar har gett många sparare huvudbry. Vad är det som styr vårt agerande när det stormar på börsen och vad kan vi göra annorlunda?

Strategirapport januari 2022

Efter en kraftig vinståterhämtning och en stark utveckling på börserna i fjol börjar centralbankerna att oroa sig för inflationen och drar tillbaka krisstöden. Balansräkningarna ska krympas och räntan ska höjas. Hur kommer det att tas emot av marknaderna och vad innebär det för börsen 2022?

Elkrisen - dagens marknad och framtidslösningar

Varför har vi en elkris just nu? Vad händer när elpriserna skenar? Vi får ta del av smarta framtidslösningar som gynnar klimatomställningen där elektrifiering är en viktig pusselbit.

Indien - globaliseringens betydelse & klimatomställning

Indien - landet som under det här årtiondet förväntas passera Kina i befolkningsmängd och bli världens största. Globaliseringens betydelse och välfärdens utmaningar i ett land där ingen vill betala skatt.

Kontakta oss