Skip to main content Skip to main navigation

Oskarsparken 1

702 12
Örebro


Kontaktpersoner

AH

Adam Hansen

Rådgivare Liv

adam.hansen@soderbergpartners.se

Ali Majlessi

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

ali.majlessi@soderbergpartners.se
+46 79 079 11 51
+46 19 760 95 11

Emil Söljén

Rådgivare Liv

emil.soljen@soderbergpartners.se
+46 707689037

Frank Gyrulf

Rådgivare Kapitalrådgivning & Liv

frank.gyrulf@soderbergpartners.se
+46 706 71 11 84

Fredrik Klerne

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning

fredrik.klerne@soderbergpartners.se
+46 79 079 11 50
+46 19 760 95 12

Staffan Söljén

Rådgivare Kapitalrådgivning & Liv

staffan.soljen@soderbergpartners.se
+46 706 45 51 45


Kontakta oss