Skip to main content Skip to main navigation

Optimalt försäkringsskydd som tryggar din verksamhet

Företag exponeras mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Genom en detaljerad riskanalys hjälper Söderberg & Partners företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar.

Ansvarsförsäkringar

Vi ger dig kvalificerad rådgivning och utformar ditt försäkringsskydd

Alla företag riskerar att krävas på ansvar för skador – faktiska eller påstådda – som uppkommit i verksamheten. Hur utsatt ett företag är för denna risk styrs av en rad faktorer, till exempel kontraktuella åtaganden, verksamhetsområde och geografisk närvaro.

Läs mer
Egendoms- och avbrottsförsäkring

Söderberg & Partners identifierar era egendoms- och avbrottsrisker

Alla företag – oavsett storlek och bransch – behöver en försäkring som skyddar verksamheten och balans- och resultaträkningen. Vare sig det handlar om tjänste-, handels- eller industriföretag är det viktigt att egendoms- och avbrottsförsäkringen är utformad efter företagets specifika behov.

Läs mer
Fordon- och transportförsäkringar

Vi hittar den optimala försäkringslösningen åt dig

En motorfordonsförsäkring delas ofta upp i tre delar: trafikförsäkring, som ägaren enligt lag måste teckna, samt halv- och helförsäkring. Oavsett vilka typer av fordon företaget har erbjuder Söderberg & Partners ett skräddarsytt motorförsäkringsprogram.

Läs mer
Företagets skadeflöde

Företagets skadeflöde – Från ax till limpa

Vi är specialister inom skadekonsultation. Just därför hjälper vi våra kunder med verksamhetsutveckling kopplad till företagets eget skadeflöde, skaderådgivning, skadeadministration samt skade- och regresshantering.

Läs mer
Förmögenhetsbrott

Så får du rätt skydd och ersättning vid förmögenhetsbrott

På försäkringsmarknaden finns en rad produkter som skyddar och ersätter företaget för förluster till följd av förmögenhetsbrott. Söderberg & Partners specialister erbjuder kvalificerad rådgivning samt utformar och upphandlar rätt försäkringsskydd. 

Läs mer
Globalt nätverk

Vårt globala nätverk ger räckvidd

Söderberg & Partners är medlem i två av världens största nätverk av försäkringsförmedlare, Assurex Global och ICBA. Det innebär att vi kan hantera komplexa pensions-, försäkrings- och kreditförsäkringsfrågor för företag med internationell verksamhet.

Läs mer
Konsult och entreprenad

Här får du kvalificerad rådgivning om avtal och försäkringar

Många företag har även rådgivande verksamhet eller levererar någon form av konsulttjänster. För att få ett heltäckande försäkringsskydd vid ansvarsskador måste den allmänna ansvarsförsäkringen kompletteras med en försäkring för förmögenhetsskada. Våra jurister har specialistkunskapen som krävs och hjälper dig med kvalificerad rådgivning kring avtalsutformning och försäkringsskydd.

Läs mer om konsult och entrepenadsförsäkring
Kreditförsäkringar

Så skyddar du företaget mot kreditförluster och ökar försäljningen

En kreditförsäkring skyddar företaget mot kreditförluster. Försäkringen är ibland också en förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra affärer. Kreditförsäkringar möjliggör även bättre finansiering vid exportaffärer. Under åren har våra specialister hjälpt många svenska och internationella bolag att göra bättre affärer i såväl OECD- som utvecklingsländer.

Läs mer
Offentlig verksamhet

Kompetens inom risk, försäkring och upphandling

Våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet från offentlig verksamhet och förvaltning. Risk, försäkring och upphandling är områden som vi dagligen hjälper våra kunder att nå bättre resultat. Till exempel utvecklar vi nya försäkringslösningar och samordnar upphandling och placering av försäkringar.

Läs mer
Optimum

Optimum ger dig rätt försäkringsskydd

Försäkringsbolagens produkter och villkor skiljer sig åt och att manuellt utvärdera alla alternativ är enormt tidskrävande. Just därför har Söderberg & Partners skapat Optimum. Analysverktyget matchar till exempel företagets behov inom varje försäkringsområde mot de villkor som finns på marknaden. 

Läs mer
Tjänstereseförsäkring

Försäkringar som anpassas efter verksamhetens behov

Allt fler medarbetare reser allt oftare. Att många resor dessutom går till avlägsna länder medför att kraven på företagens tjänstereseförsäkringar ständigt ökar. Våra specialister hjälper dig att få försäkringar som passar ditt behov. 

Läs mer
Kontakta oss