Skip to main content Skip to main navigation

Företagets skadeflöde

Vi är specialister inom skadekonsultation och vi hjälper våra kunder med verksamhetsutveckling kopplad till företagets eget skadeflöde, skaderådgivning, skadeadministration, skade- och regresshantering.

Skadekonsultation är vår hemmaarena. Som specialister hjälper vi våra kunder med verksamhetsutveckling kopplad till företagets eget skadeflöde, skaderådgivning, skadeadministration, skade- och regresshantering.

En tydlig trend är att företag och organisationer i allt högre utsträckning har utmaningar relaterade flödet av skador och regresser de själva hanterar internt. I takt med växande fokus på kundnöjdhet och resultat ökar även kraven på effektivitet, kvalitet och information.

Företag och organisationer som har höga självrisker och eller frekvensskador har allt att vinna på att säkerställa en hållbar bolagsintern skadestruktur med effektiva skade- och regressprocesser. När skadehanteringen går snabb och sköts korrekt minskar risken för att företagets varumärke och rykte påverkas negativt när en skada inträffar.

God kontroll och styrning

Vi hjälper våra kunder att bygga upp och vidareutveckla den egna organisationen, vilket innebär att de får en enhetlig bolagsintern skadehanteringsstruktur. Vi hjälper även våra kunder med att ta fram övergripande ramverk, policies, riktlinjer och rutiner som säkerställer såväl kontroll som styrning. Samtidigt skapas ekonomiska fördelar. Dit räknas till exempel maximal effektivitet, kundnöjdhet och förbättrat kassaflöde. Genom att analysera skador hjälper vi våra kunder att identifiera skadereducerande åtgärder.

Vi erbjuder kundunika outsourcingupplägg och har ett brett urval av skadeadministrativa tjänster, skade- och regresshantering. Tillsammans med oss kan man hitta ett optimalt upplägg mellan att lägga ut hela eller delar av sin skade- och regressvolym externt. Våra sofistikerade skade- och regresstödsystem är webbaserade och hanterar stora volymer.

 

Kontakta oss

 

Kontakta oss