Skip to main content Skip to main navigation

Globalt nätverk

Våra globala nätverk ger räckvidd

Söderberg & Partners är medlem i två av världens största nätverk av försäkringsförmedlare: Assurex Global och ICBA. Därför kan vi effektivt hantera komplexa pensions-, försäkrings- och kreditförsäkringsfrågor åt företag med internationell verksamhet.

Assurex Global grundades 1954 och har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio, USA. Totalt omfattar nätverket över 500 kontor i 80 länder världen över. Partnerbolagen inom Assurex väljs ut efter en rigorös utvärderingsprocess. Det innebär att du får högsta möjliga kvalitet på dina internationella försäkringsaffärer.

International Credit Brokers Alliance (ICBA) grundades 1999 och är världens största nätverk av specialiserade kreditförsäkringsmäklare. Med säte i Paris och mer än 50 kontor i 30 länder, kombinerar ICBA lokal service med global koordination och expertis. ICBA hjälper idag mer än 7 000 företag världen över att försäkra sig mot utebliven betalning och politisk risk.

 

Kontakta oss

Kontakta oss