Skip to main content Skip to main navigation

Optimum

RÄTT FÖRSÄKRINGSSKYDD MED OPTIMUM

Försäkringsbolagens produkter och villkor varierar kraftigt. Att manuellt utvärdera alla alternativ är enormt tidskrävande. Därför har Söderberg & Partners skapat Optimum. Analysverktyget matchar företagets behov inom varje försäkringsområde mot de villkor som finns på marknaden.

Optimum är ett unikt verktyg utvecklat i nära samarbete mellan våra analytiker, försäkringsförmedlare och IT-specialister. Med Optimum görs en djupgående genomlysning av företagets risksituation och resultatet illustreras med pedagogiska tabeller och beslutsunderlag. Denna analys är sedan utgångspunkten när vi skapar helt och hållet kundanpassade försäkringslösningar.

Varje företag har olika behov och står inför olika typer av risker och just därför tror vi på skräddarsydda lösningar. Med Optimum utvärderas företagets fullständiga försäkringsskydd och risksituation – på så vis undviks både överlappande försäkringar och riskabla luckor i det nuvarande försäkringsskyddet. Genom webbtjänsten Optimum Online får företaget självt överblick och kontroll över sin kompletta försäkringsstruktur.

Fördelar Optimum – från analys och matchning till smart hantering

  • Identifierar och illustrerar risker för specifika objekt och verksamheter
  • Utvärderar försäkringsskyddets omfattning i varje punkt
  • Ger kontroll över kostnader
  • Sammanställer kundinformation
  • Elektronisk inhämtning av data
  • Ärendehantering och uppföljning
  • Avancerade statistikmöjligheter
  • Dokumentation och compliance
  • Löpande utvärdering av försäkringsinnehav

 

Kontakta oss

Kontakta oss