Skip to main content Skip to main navigation

Oskarsparken 1


Kontaktpersoner

Ali Majlessi

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

ali.majlessi@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 11

Frank Gyrulf

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

frank.gyrulf@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 02

Fredrik Klerne

Teamledare Special Clients

fredrik.klerne@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 12

Henrik Olofsson

Rådgivare Liv och Pension

henrik.olofsson@soderbergpartners.se
+46 19 161 669

Johan Lind

Rådgivare Liv och Pension

johan.lind@soderbergpartners.se
+46 19 161661

Mats Hjortsberg

Rådgivare Företagsförsäkring

mats.hjortsberg@soderbergpartners.se
+46 19 6701193

Michael Thörn

Rådgivare Företagsförsäkring

michael.thorn@soderbergpartners.se
0739-60 76 57

Peter Frykholm

Rådgivare Fordonsförsäkring

peter.frykholm@soderbergpartners.se
+46 19 670 11 89

Staffan Söljén

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

staffan.soljen@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 01

Victor Kindbom

Rådgivare Liv och Pension

victor.kindbom@soderbergpartners.se


Kontakta oss